Om kronisk cancer

Om en cancer inte kan botas kallas den kronisk cancer.
Vanligen har det börjat med en cancertumör som spritt sig, metastaserat, eller vuxit in i närliggande organ och patienten har nu en spridd cancersjukdom.

Behandling vid kronisk cancer

Det kan vara svårt att bota kronisk cancer. Men man det finns mycket att göra för att bromsa sjukdomen genom att bromsa olika symptom med målsättning att förlänga livet.
Målet är alltid att försöka få bort all cancer, men det är svårt då den är spridd.
Vid behandling så samordnas planering mellan kirurger och onkologer för att få ett så bra utfall av strålbehandling, cytostatika och operation som möjligt.Kronisk cancer behöver inte bli krångligt

Hur insatserna ser ut beror helt på förutsättningarna för varje enskild patient:

 • I vilken fysisk form hen är
 • Finns det andra sjukdomar som påverkar
 • Hur spridd är cancern
 • Hur stora är tumörerna
 • Kan cancern anses som operabla
 • Behöver cancern eventuellt krympas/få att skrumpna inför eventuell operation

Att ha kronisk cancer

För den som har drabbats av cancer och även fått kronisk cancer behöver man ställa in sig på att leva i mer eller mindre tät kontakt med sjukvården för resten av sitt liv.
Det är ofta en ovisshet med kast mellan framgång i behandling och återfall.
För de närstående är det ofta tungt att vara ett stöd och det är klokt att söka hjälp i tex anhöriggrupper.

Tidig upptäckt kan göra skillnad till kronisk cancer

Vi hjälper våra patienter att inse möjligheterna att leva med cancer och inte vara rädd för sjukdomen.
Kronisk cancer är en av de cancerformerna som vi kan upptäcka i tidigare faser som gör att cancern inte utvecklas på samma sätt som en avvaktande patient.
Men tidig upptäckt så kan vi även upptäcka kronisk cancer. 

Vegatus hälsoundersökningar

Medi
30 Blodtester
 • 1 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi
40 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus
50 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus MAN
52 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus MR
50 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Cancerkontroll
 • MR-screening