Hälsoundersökning i Stockholm

Syftet med hälsoundersökningar är att på ett tidigt stadie hitta och ge de förutsättningar som behövs för att förekomma sjukdomar och annan ohälsa. Vi  genomför hälsoundersökningar på både privatpersoner och personer knutna till företag.

Våra undersökningar är helt smärtfria och brukar i regel utföras under en heldag.  Just din hälsa skall vara ett samarbetsprojekt mellan dig och Vegatus. Om du får råd så försök att följa dem eller berätta om det är svårt, så att vi kan finna en lösning åt dig.

Vårt mål är att alla våra patienter ska leva långa liv vid god hälsa och vigör.

 

 

 

 

Vi vill bidra till detta genom att ge människor möjligheter att leva så länge som möjligt och vara så friska och ungdomliga så länge som möjligt. Vi strävar efter att utveckla metoder för att motverka onödiga sjukdomar och onödiga psykologiska svårigheter. Ledmotivet är tidig diagnos och preventiva åtgärder. Man kan ofta hindra att saker utvecklas på ett dåligt sätt genom att sätta in tidiga och riktiga motåtgärder. Vi på Vegatus i Stockholm vill ge extrem omsorg. Vi mäter. Vi samarbetar. Vi får det att funka. 83% återbesöksfrekvens är ett tecken på detta. Vi är inte billiga för det går inte. Vi gör inte meningslösa saker. Vi håller vad vi lovar. Din hälsa skall vara ett samarbetsprojekt mellan dig och Vegatus. Om det är något som är oklart eller som du är missnöjd med så berätta för oss så att vi kan rätta till det. Om du får råd så försök att följa dem eller berätta om det är svårt, så att vi kan finna en lösning som är bättre. Vill du veta mer om våra olika undersökningar och kontroller kan du göra det på sidan Hälsokontroll i Stockholm

Läs mer Läs mindre

Hälsokontroll

Vi håller våra patienter friska. På Vegatus läkarmottagning i Stockholm gör vi hälsoundersökningar för privatpersoner och företagshälsovård. Vi strävar efter att varje individ ska kunna leva ett så långt och friskt liv som möjligt. Idag så dör de flesta i hjärt- kärlrelaterade sjukdomar eller cancer. Vi menar att de flesta av dessa sjukdomar skulle man slippa med hjälp av preventiva hälsoundersökningar. Vi bidrar till detta genom att ge människor möjlighet att leva så länge som möjligt och vara friska så länge som möjligt. Vi utvecklar metoder för att motverka onödiga sjukdomar och onödiga psykologiska svårigheter. Ledmotivet är tidig diagnos och preventiva åtgärder.

Man kan ofta hindra att saker utvecklas på ett dåligt sätt genom att sätta in tidiga och riktiga motåtgärder. 

Vi på Vegatus vill ge extrem omsorg. Vi mäter. Vi samarbetar. Vi får det att funka. 83% återbesöksfrekvens är ett tecken på detta. Vi är inte billiga för det går inte. Vi gör inte meningslösa saker. Vi håller vad vi lovar. Din hälsa skall vara ett samarbetsprojekt mellan dig och Vegatus. Om det är något som är oklart eller som du är missnöjd med så berätta för oss så att vi kan rätta till det. Om du får råd så försök att följa dem eller berätta om det är svårt, så att vi kan finna en lösning som är bättre Genom regelbunden hälsokontroll kan vi år från år jämföra nya värden med dina tidigare normalvärden och därmed mycket snabbare upptäcka eventuella avvikelser. Vid sjukdomsmisstanke arrangerar Vegatus en kompletterande specialistutredning. Momenten i undersökningen är noga utformade för att tillsammans bilda bästa möjliga helhet. Flera olika hälsoundersökningar Dessa olika nivåer är våra grundpaket. Oavsett vilket nivå du väljer så får du en vetenskaplig uppföljning av resultaten. I alla nivåer så ingår kostrådgivning i läkarsamtalet. I alla så ingår BMI samt vid behov EKG, syn och hörselunder.

Varför ska man göra regelbunden hälsokontroll? Vegatus gör hälsoundersökningar eftersom det är lättare att bota sjukdomar om man upptäcker dem tidigt. Om man upptäcker dem riktigt tidigt kan man också hindra att de bryter ut.

Olika typer av sjukdomar Det finns många olika typer av sjukdomar. Vissa som förkylningar och liknande kommer snabbt och då är meningslöst att göra hälsoundersökningar. Andra sjukdomar har ett mera kroniskt förlopp och är oftast farligare. Sådana sjukdomar är till exempel cancer och hjärt-/kärlsjukdomar. Då blir det meningsfullt att man sköter sin hälsa genom att genomgå regelbundna hälsoundersökningar.

Hjärt- och kärlsjukdomar I Sverige förorsakas ungefär vart annat dödsfall av hjärt-/kärlsjukdomar. Dessa kärlsjukdomar har en stark koppling till åldersdiabetes och till höga kolesterolvärden. Vegatus undersöker både åldersdiabetes och kolesterolvärden och får med detta en möjlighet att varna patienten som är på väg att utveckla t.ex. diabetes så att de kan lägga om livsstil eller ta medicin och på så sätt förbli friska.

Cancer Cancer förorsakar en tredjedel av dödsfallen i Sverige. Om man upptäcker cancer tidigare blir den lättare och bota och om man upptäcker cancern innan den givit upphov till metastaser (dottersvulster) är den i princip alltid möjlig att bota. Det finns enstaka undantag från denna allmänna princip. En tidigt upptäckt innebär att cancern skall upptäckas innan den har gett symptom. Detta kan ske på två sätt. Antingen kan man göra upprepade magnetkameraundersökningar av hela kroppen (dyrt) eller så man kan försöka hitta biokemiska tecken på att en är på väg att bryta ut. Dessa kemiska tecken på att en tumör kan hålla på att bildas kallas för tumörmarkörer. Ett typexempel på en tumörmarkör är PSA (prostataspecifikt antigen) som används för att bedöma risken för prostatacancer. Tumörmarkörer är inkluderade i hälsokontroll “Maxi”- med undantag för PSA som är inkluderat även i hälsokontroll Medi.

Förhöjt värde behöver inte betyda sjukdom Det är viktigt att ha klart för sig att förekomsten av förhöjda mängder av en tumörmarkör inte betyder att man har cancer. Det betyder att man har en förhöjd risk men fortfarande är chansen att man inte har cancer större . En förhöjd mängd tumörmarkörer innebär således att risken är så hög att man har anledning att kontrollera att man inte har cancer. Vi anser att detta är den bästa möjliga metoden om man vill sträva efter en tidig upptäckt av cancer.

Sköldkörtelproblem En orsak till dålig livskvalitet kan varv oförklarlig trötthet. Det kan bero på en rubbning i sköldkörtelfunktionen, som är speciellt vanligt hos kvinnor. Sjukdomen är så vanlig att vi på Vegatus erbjuder en screening med thyreoideaprover för att fånga upp detta funktionsnedsättande och behandlingsbara tillstånd. Prover för detta är inkluderade i våra hälsokontroller Medi och Maxi.

Andra sjukdomar Det finns givetvis ett stort antal andra sjukdomar. Det är inte möjligt att här gå igenom dessa men Vegatus gör ett antal prover som täcker olika organsystem för att om möjligt också fånga upp andra sjukdomar som kan ge upphov till ohälsa. Vegatus gör ett 20 olika prover och täcker de flesta organsystemen i kroppen. I våra hälsoundersökningar Medi och Maxi är ytterligare prover inkluderade.

Fördelar med att göra hälsoundersökning Med de tre olika hälsokontroller som Vegatus gör kan man upptäcka exempelvis diabetes 2 på ett mycket tidigt stadie och göra livstilsförändringar, som minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar mycket kraftigt. Den svenska befolkningen närmar sig en situation där 33% av befolkningen har en hög risk att utveckla diabetes2. Hälsoundersökningarna fångar också upp höga kolestrolvärden, så man kan behandla dessa. Vi finner sjukdomar i ett tidigt stadie och bekämpar våra folksjukdomar.

LÄS MER Läs mindre