Få koll på din hälsa nu

Med preventiva hälsokontroller hittar vi sjukdomar tidigt – redan innan du får några symptom. En investering som förbättrar livet.

Lev livet lättare med Vegatus

Det är lättare att bota sjukdomar om man upptäcker dem tidigt. För hittar vi sjukdomarna i tid kan de också åtgärdas i tid. Faktum är att de flesta av våra vanligaste, allvarliga folksjukdomar kan undvikas med hjälp av preventiva hälsoundersökningar.

Läs mer ›

Vi håller våra patienter friska. 

Idag är dödligheten i Sverige högst i hjärt-kärlrelaterade sjukdomar och cancer.
Vi menar att de flesta av dessa sjukdomar skulle man slippa med hjälp av preventiva hälsoundersökningar.
Vi bidrar till detta genom att ge människor möjlighet att leva så länge som möjligt och vara friska så länge som möjligt.
Vegatus utvecklar metoder för att motverka onödiga sjukdomar och psykologiska svårigheter. Ledmotivet är tidig diagnos och preventiva åtgärder.
Genom regelbundna hälsokontroller kan vi år från år jämföra dina nya värden med dina tidigare normalvärden och därmed mycket snabbare upptäcka eventuella avvikelser. Momenten i undersökningen är noga utformade för att tillsammans bilda bästa möjliga helhet.

Varför ska man göra regelbundna hälsoundersökningar? 

Vegatus gör hälsoundersökningar eftersom det är lättare att bota sjukdomar om man upptäcker dem tidigt.
Om man upptäcker dem riktigt tidigt kan man också hindra att de bryter ut.

Det bästa sättet att hitta sjukdomar tidigt är att göra regelbundna undersökningar för då kan vi se hur dina värden utvecklas över tiden och tidigt hitta förändringar som kan tyda på sjukdom.

Olika typer av sjukdomar som vi kan hitta med hälsoundersökning

Det finns många olika typer av sjukdomar.
Vissa som förkylningar och liknande kommer snabbt och då är det meningslöst att göra hälsoundersökningar.
Andra sjukdomar har ett mera kroniskt förlopp och är oftast farligare.
Sådana sjukdomar är till exempel cancer och hjärt-kärlsjukdomar.
Då blir det meningsfullt att man sköter sin hälsa genom att genomgå regelbundna hälsoundersökningar.

Hjärt- och kärlsjukdomar 

I Sverige förorsakas ungefär vart annat dödsfall av hjärt-/kärlsjukdomar.
Dessa kärlsjukdomar har en stark koppling till åldersdiabetes (diabetes typ 2) och till höga kolesterolvärden.

Vegatus undersöker både åldersdiabetes och kolesterolvärden och får med detta en möjlighet att varna patienter som är på väg att utveckla t.ex. diabetes typ 2 så att de kan lägga om livsstil eller ta medicin och på så sätt förbli friska.

Cancer 

Om man upptäcker cancer tidigare blir den lättare att bota och om man upptäcker cancern innan den givit upphov till metastaser (dottersvulster) är den i princip alltid möjlig att bota. Det finns enstaka undantag från denna allmänna princip.
En tidigt upptäckt innebär att cancern skall upptäckas innan den har gett symptom.
Detta kan ske på två sätt.
Antingen kan man göra upprepade magnetkameraundersökningar av hela kroppen eller så kan man med hjälp av blodprover försöka hitta biokemiska tecken på att en tumör är på väg att bryta ut.
Dessa kemiska tecken på att en tumör kan hålla på att bildas kallas för tumörmarkörer.
Ett typexempel på en tumörmarkör är PSA (prostataspecifikt antigen) som används för att bedöma risken för prostatacancer. 
Tumörmarkörer är inkluderade i våra hälsokontroller.

Sköldkörtelproblem 

En orsak till dålig livskvalitet kan vara oförklarlig trötthet.
Det kan bero på en rubbning i sköldkörtelfunktionen, som är speciellt vanligt hos kvinnor.

Sjukdomen är så vanlig att vi på Vegatus erbjuder en screening med tyreoideaprover för att fånga upp detta funktionsnedsättande och behandlingsbara tillstånd i sköldkörteln.
Prover för detta är inkluderade i våra hälsokontroller.

Andra sjukdomar 

Det finns givetvis ett stort antal andra sjukdomar.
Det är inte möjligt att här gå igenom dessa men Vegatus gör ett stort antal prover som täcker olika organsystem för att om möjligt också fånga upp andra sjukdomar som kan ge upphov till ohälsa.

Alla våra blodprover och screeningtester som ingår i hälsokontrollerna bildar tillsammans en väv för att ge bästa möjlighet till tidig upptäckt av sjukdom.

Fördelar med att göra hälsoundersökning 

Med de olika hälsokontroller som Vegatus gör kan man upptäcka exempelvis diabetes typ 2 på ett mycket tidigt stadie och göra livsstilsförändringar, som minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar mycket kraftigt.

Den svenska befolkningen närmar sig en situation där 33% av befolkningen har en hög risk att utveckla diabetes typ 2.
Hälsoundersökningar fångar också upp höga kolesterolvärden, så man kan behandla dessa: vi finner sjukdomar i ett tidigt stadie och bekämpar våra folksjukdomar.

Hur går en hälsoundersökning till?

1

Kontakta oss för att boka den mest relevanta hälsokontrollen för där du befinner dig i livet.

2

Genomför en av våra gedigna undersökningar, inklusive läkarundersökning med extensiv provtagning

3

Uppföljande läkarbesök där vi går igenom din hälsostatus.

4

Vi ses igen om 1-3 år beroende på din ålder och hälsostatus. Då följer din läkare upp dig hur dina individuella värden utvecklas.

Vad väntar du på?
Få koll på hälsan idag

Är du fortfarande osäker på vilken hälsoundersökning som skulle passa dig bäst?
Ring eller maila oss nu så hjälper vi dig.
Helt förutsättningslöst, såklart.

Fördelar med att göra hälsoundersökning

1.Diagnos före symptom
Idag är dödligheten i Sverige högst i hjärt-kärlrelaterade sjukdomar och cancer. Med hjälp av preventiva hälsoundersökningar kan man få en diagnos före symptom.

2.Regelbundenhet
Vi lär känna varandra och du får träffa samma erfarna läkare år efter år. Vi säkerställer att du får precis det du behöver för att hålla koll på din hälsa.

3.Få koll på sjukdomar och undvik mediciner
Om analysresultaten ger oss anledning att misstänka någon sjukdom, som diabetes eller sköldkörtelproblematik, kan du med vår hjälp i god tid påbörja livsstilsförändringar eller behandlingar.