Medicin mot åldrande

24 mars, 2017

Hej,

Det finns en medicin som gör att man lever längre genom att göra att man åldras långsammare! Dvs inte bara bota sjukdom utan direkt påverka själva åldrandet så att man blir biologiskt yngre!

Medicinen heter Metformin och används mot diabetes typ 2. I en studie som gjordes i Cardif i Storbritannien tog man fram 78 241 patienter som behandlats med metformin (enbart) mot diabetes. Sedan tog man fram 90 463 friska personer som var så lika de som behandla med metformin som möjligt på olika sätt. (Ett vanligt sätt att göra, kallas matchade kontroller). Slutligen tog man också fram 12 222 patienter med diabetes typ 2 som var behandlade med en annan medicin (sulfonurea) i stället för metformin.
När man undersökt hur länge alla dessa människor levde fann man att de som behandlats med metformin för diabetes levde längst. De friska kontrollerna levde 15% kortare jämfört med metforminpatienterna. De diabetespatienter som behandlats med sulfonurea levde ännu kortare, hela 38% kortare än metforminpatienterna.

Om man uttrycker detta i år i stället för i % kan man anta att de friska kontrollerna blev 80 år vilket ungefär motsvarar vad folk brukar leva. Metforminpatienterna kommer då att leva 94 år dvs om man äter metformin får man 14 extra år trots att man har diabetes typ 2 som normalt skulle anses som en extra belastning. Att det verkligen är en extra belastning ser man när man får överlevnadstiden för diabetespatienterna som behandlats med sulfonurea. Dessa lever nämligen bara 50 år!

Det är tydligt att behandlingen med metformin inte bara tar bort den nackdel som det är att ha diabetes typ 2 utan gör att dessa patienter lever ytterligare 14 år. Detta måste betyda att metformin påverkar själva åldrandet och att man blir biologiskt yngre om man tar metformin. Hur skall vi förhålla oss till detta? Vad har metformin för biverkningar? Vad finns det för andra hänsyn som man måste ta? Ny blogg nästa vecka.

Hälsningar
Jörgen