Är metformineffekten sann?

31 mars, 2017

 

Hej,

I förra bloggen skrev jag om metformin och att denna medicin som normalt tas mot diabetes typ 2 verkar förlänga livet med ca 14 år. Metformineffekten är en knallsensation. Vi talar om en förlängning av livet på 18,5%! Det är ju ingen tvekan om att det är en ”jätte”-skillnad.

Hur säkra kan vi vara på att detta är sant? Det är ju alltid ett problem och vetenskapen levererar ju ständigt nya sanningar. I vårt fall har vi 78 241 patienter som behandlats med metformin pga diabetes typ 2 och som jämfördes med 90 463 friska personer som dessutom var matchade dvs man hade försökt få dem så lika patienterna med diabetes som möjligt genom att välja bland ett ännu större antal friska patienter.

Antalet patienter är så stort att det är i det närmaste otänkbart att den uppmätta skillnaden är fel! Det är ju tänkbart att skurkaktiga forskare avsiktligt förfalskat alla data men för mig känns detta helt omöjligt. Jag tror inte det är genomförbart, resultaten är så uppseendeväckande och entydiga att de måste ha kontrollerats på alla upptänkliga sätt.

Allt talar därför att den rapporterade metformineffekten på livslängden är riktig och sann. Det pågår en stor amerikansk studie på metformineffekten på friska personer, men det lär dröja många år innan vi har resultaten av denna. I dag har man alltså all anledning att anta att en behandling med metformin förlänger livet på patienter med diabetes typ 2 så att de lever ca 18% längre än jämförbara friska personer.

Vad det skulle ha för effekt om man ger metformin till personer utan diabetes typ 2 vet man inte. Medicinen är dock i det närmaste fri från allvarliga biverkningar så det förefaller inte orimligt att anta att även friska människor skulle leva längre, kanske 20% dvs från en ålder på 80 till 96?

Hälsningar
Jörgen