Tjocktarmscancer

En vanlig cancerform är den cancer som uppstår i tjocktarm och ändtarm. Den förekommer i olika former. En viktig form är när cancern börjar som polyper i slemhinnan och när dessa polyper senare går över till cancer. Benägenhet att bilda polyper är ärftlig och därför har man en ganska starkt ärftlig komponent i tjocktarms- och ändtarmscancer.

Även denna cancerform börjar i en godartad form som successivt blir allt mer elakartad, för att senare börjar sätta metastaser. Behandlingen är kirurgisk och om man kan göra operationen tidigt brukar man kunna avlägsna tumören i sin helhet och patienten blir då ganska snabbt helt frisk igen. Om tumören däremot har börjat sprida sig så är situationen helt annorlunda och då ger man sedvanlig cancerbehandling mot spridd cancer.

Cancer uppstår genom mutation i DNA

Dessa cancrar uppstår genom att en cell i tarmslemhinnan får en ändring i sin arvsmassa (DNA) som gör att den växer något snabbare än andra celler.

När tiden går blir det fler och fler mutationer i cellen och allt eftersom detta sker blir cellen mer och mer elakartad. Den tenderar att lämna sin plats och börjar sprida sig ut i tarmväggen och sedan vidare via blodet.

Så länge som tumören är liten och lokaliserad till tarmväggen är sjukdomen lätt att behandla. Man opererar bort det stycke av tarmen där tumören sitter (och tumören) samt en liten bit åt sidorna, så man är säker på att man får med all tumörvävnad.

När detta är gjort syr man ihop tarmstumparna med varandra och de läker ihop och sedan fungerar tarmen som vanligt.

Om man dröjt för länge med diagnosen har tumören spritt sig med blodet och då kommer metastaserna i första hand till levern, för att sedan sprida sig i kroppen.

I den situationen försöker man med strålbehandling och cellgifter, men resultaten är ofta tveksamma.

I vissa familjer har man en ärftlig tendens att få godartade “förtumörer” i  tjocktarmen som kallas adenom eller polyper. Ett polyp är ett antal celler som utgör det första steget i bildandet av en malign tumör. Om man tillhör en familj med detta anlag kan man ha ett stort antal polyper i tarmslemhinnan och alla dessa har en viss risk att utveckla cancer. För att motverka detta skall man regelbundet gå och göra en koloskopi, vilket innebär att en specialistläkare för in ett ”tittrör” i ändtarmen och tjocktarmen och inspekterar slemhinnan samt tar bort de polypersom han ser.

På Vegatus undersöker vi alltid avföringen och kontrollerar om där finns blod.  Hittar vi blod så skickar vi en remiss till en koloskopist.