Varför hälsoundersökningar måste göras om och om igen

Frågan har kommit upp om hur viktigt och hur meningsfullt det är att upprepa hälsoundersökningarna. Detta är en viktig fråga eftersom själva idén med hälsoundersökningar bygger på att de sker återkommande och med en rimlig frekvens.

Analys av mikrobiom

Bakgrunden är att man när man blir äldre så börjar man få så kallade degenerativa sjukdomar som åderförkalkning cancer och annat.

Dessa sjukdomar hänger som regel samman med åldrandet på något sätt.
Det är också typiskt för dem att de inte ger några tidiga symptom.

Degenerativa sjukdomar ger symptom först då de är långt framskridna och redan har gett stora skador på kroppen.
Eller kanske (t.ex. cancer) blivit obotbara och kommer att föra fram till en för tidig och ofta plågsam död.

Analys av mikrobiom

Varför hälsoundersökningar

Tanken med hälsoundersökningar är att man skall upptäcka de degenerativa sjukdomarna tidigt.
Medan de fortfarande är botbara, eller ännu bättre innan de brutit ut på allvar.

Detta går att göra för de flesta av de degenerativa sjukdomarna.
Men eftersom man inte själv känner när de kommer så räcker det inte att göra en enstaka hälsoundersökning och sedan nöja sig med att man var frisk då!

För att hälsoundersökningar skall vara meningsfulla måste de göras återkommande annars kan man lika gärna låta bli!
Det är som att låsa ytterdörren till huset under en vecka.
För att sedan lämna den öppen eftersom det inte kom några tjuvar under den veckan när dörren var låst.
Sjukdomarna är som tjuvar, de kommer smygande när man minst anar och för att skydda sig måste man ha dörren låst alltid när man inte är hemma.

Analys av mikrobiom

Återkommande hälsoundersökningar

På samma sätt måste man ständigt vara vaksam mot sjukdomar som kommer smygande.
Metoden för detta heter ”Återkommande hälsoundersökningar”.
Man bestämmer för varje gång när nästa besök skall ske, Annars glömmer man bort det och det blir inte av och plötsligt är man sjuk och har missat chansen att göra något åt det medan det fortfarande fanns tid!

Hälsan är en gåva som skall vårdas!

Skrivet av Jörgen Boëthius, grundare av Vegatus