Vitamineral hälsokontroll

VARFÖR BÖR JAG GÖRA EN HÄLSOKONTROLL FÖR VITAMINBRIST OCH MINERALBRIST?

Rätt nivå av vitaminer och mineraler är av stor vikt för att kroppen ska fungera så bra som möjligt.

Brist eller överskott på vitaminer och mineraler kan leda till olika konsekvenser.

 • En välbalanserad kost ger vanligen de vitaminer och mineraler som behövs
 • Ibland så finns det dock faktorer som hindrar optimalt upptag från kosten och då kan man behöva tillskott under en kortare eller längre tid
 • Under vintern så är det t.ex. normalt att behöva D-vitaminer då solen inte lyser tillräckligt mycket på våra breddgrader för att ge oss tillräckligt.
 • Parallellt så finns det andra faktorer som hindrar intaget, livsstilsfaktorer eller sjukdomstecken

VAD SKER VID HÄLSOKONTROLL AV VITAMIN- OCH MINERALBRIST?

Boethius läkarhus erbjuder hälsokontroll vitaminbrist/hälsokontroll mineralbrist (Hälsokontroll VitaMineral), ett paket med blodprover samt ett uppföljande sköterskebesök med vägning och mätning då man går igenom provresultat samt hur man ska tänka och göra för att förbättra sina resultat och sin hälsa.

Pris 2 400 kr

I HÄLSOKONTROLL VITAMINERAL INGÅR:

Blodprover

 • Järn
 • Zink
 • Magnesium
 • D-vitamin
 • HbA1c
 • Blodstatus

Mätning av

 • BMI
 • Visceralt fett
 • Benmassa
 • Muskelmassa
 • Vilometabolism

Hälsoenkät

Sköterskebesök med diskussion om prover samt framtagande av åtgärdsplan.

Våra paket

Jörgen Boëthius, neurokirurg med neuroonkologi som specialitet & initiativtagare till Vegatus

“Det går att bota cancer. Och det är klart att man skulle bota fler om man upptäckte den tidigare.”