Hälsokontroll Tarmbakterier / mikrobiom

Mag- och tarmbesvär visar sig på olika sätt från person till person. Vid akuta besvär såsom buksmärtor kombinerat med feber bör man kontakta akuten då det kan röra sig om något som behöver åtgärdas akut exempelvis blindtarmsinflammation. Har du andra besvär eller funderingar rörande din hälsa kan ett prov av dina tarmbakterier ge ett bra svar.

Kontakta oss om du vill veta mera på 08-122 000 20 eller info@vegatus.se

Mikrobiom kan var en orsak till magbesvär

Baserat på de senaste årens forskning blir kopplingen mellan en individs tarmbakterier och olika sjukdomar allt tydligare. När det gäller tarmsjukdomar uppstår flertalet sjukdomar till följd av en dålig bakterieflora i just tarmen. Problematiken med fel tarmbakterier avgränsar sig inte bara till sjukdomar, utan man misstänker att det även finns kopplingar till fetma och andra åkommor. En dålig bakteriekultur i tarmarna kan bero på flera olika anledningar, de vanligaste är att man exempelvis fått antibiotika som då dödat de ”rätta” bakterierna. En annan vanlig orsak är dålig kost, exempelvis fiberfattiga matvanor.
För att analysera ditt mikrobiom, dvs dina tarmbakterier så kontaktar du Vegatus och får ett speciellt provrör, som du fyller med avföring på ett sätt som beskrivs i en medföljande bruksanvisning.
Sedan besöker du Vegatus läkarmottagning och lämnar provröret samt även blodprover. Svaret kommer till Vegatus efter ca 3 veckor och då kommer du hit och diskuterar proverna med din läkare. Du får då en omfattande rapport på engelska med dels en sammanfattning av resultaten av dina nivåer på olika typer av bakterier och dels en detaljerad nivå med exakta värden på ett 40-tal av de viktigaste bakterierna. Det ingår även en beskrivning av dina riskfaktorer för olika typer av sjukdomar, samt en rekommendation om vad du bör göra för att förbättra dina resultat.
Rapporten förklaras av en erfaren läkare och du får en grundlig genomgång av din hälsa och livsstil.

Vår DNA-analys av tarmbakterier

Hälsotestet är framtaget för personer som vill få en djupare insikt och kontroll över sin hälsa, samt känna att de gjort vad som är möjligt för att undvika allvarliga sjukdomar.
Hälsoundersökningen går till såhär:

  • Kontakta Vegatus för att få material för att lämna avföringsprov till analys av mikrobiom samt en preliminär tid för att lämna avföringsprov samt blodprover
  • Provmaterialet (avföring) lämnas på Vegatus läkarmottagning (på Västmannagatan i centrala Stockholm) måndag eller tisdag före lunch för budning till laboratorieanalys (på sikt kommer vi att erbjuda avhämtning på flera ställen i Sverige)
  • I samband med provlämning så görs en allmän biokemisk undersökning med ett 10-tal blodprover som brett letar efter ohälsa. Proverna inkluderar bland annat blodstatus, lever, infektion, D-vitamin och blodsocker
  • Proverna analyseras, vilket tar cirka tre veckor
  • Du kommer på ett läkarbesök med läkarsamtal med bland annat sjukdomshistorik och genomgång av provsvar. Du får även en omfattande engelskspråkig rapport med dina resultat
  • Tillsammans med din läkare diskuterar ni din situation och du får råd angående livsstil, kost och eventuella förändringar som behövs för att förbättra din hälsa

Hälsoundersökning Tarmbakterier pris:  7 500 kronor

Vill du veta mera så kontakta oss på 08-122 000 20 eller info@vegatus.se

Hälsoundersökningar för att upptäcka tarmbakterier

Jörgen Boëthius, docent, neurokirurg och grundare av Vegatus

“Går man hos Vegatus, får man veta om och när man behöver göra något.”