Tarmbakterier

Kontakta oss om denna undersökning

Mag- och tarmbesvär kan te sig på många olika sätt. Det kan yttra sig som buksmärtor som kan vara akuta dvs komma plötsligt och då ofta vara kombinerade med feber. Om man får sådana besvär skall man åka in till akuten eftersom det kan röra sig om något som behöver opereras akut som t.ex. blindtarmsinflammation.

Kontakta oss om du vill veta mera på 08-122 000 20 eller info@vegatus.se

 

Tarmbakterier kan var en orsak till magbesvär

Under de senaste åren har det blivit allt mera tydligt att många tarmsjukdomar uppstår därför att det finns fel bakterier i tarmen. Kopplingen mellan tarmbakterier och sjukdomar är inte begränsad till sjukdomar i tarmen utan man misstänker att det kan finnas sådana kopplingar också mellan bakterier och fetma och även annat. Att det finns fel bakterier i tarmen kan bero på att man fått antibiotika som dödat de ”rätta” bakterierna eller att man ätit fel, oftast att man ätit för lite fibrer.

På Vegatus har vi därför börjat analysera avföringen och på så sätt fått reda på vilka tarmbakterier man har och hur många de är. Analysen går till på så sätt att man bestämmer vilka bakterie-DNAn (bakteriernas arvsmassa) som finns i avföringen och då får man reda på vilka bakterier som finns i tarmen och hur många de är.

Detta går till så att man kontaktar Vegatus och får ett speciellt provrör som man fyller med avföring på ett sätt som beskrivs i en medföljande bruksanvisning.

Sedan besöker man Vegatus läkarmottagning och lämnar provröret och lämnar då även blodprover. Svaret kommer till Vegatus efter ca 3 veckor och då kommer du hit och diskuterar proverna med din läkare. Du får då en omfattande rapport på engelska med dels en sammanfattning av resultaten av dina nivåer på olika typer av bakterier och dels en detaljerad nivå med exakta värden på ett 40-tal av de viktigaste bakterierna. Det ingår även en beskrivning av dina riskfaktorer för olika typer av sjukdomar samt en rekommendation om vad du bör göra för att förbättra dina resultat.

Rapporten förklaras av en erfaren läkare och du får en grundlig genomgång av din hälsa och livsstil.

DNA-analys av mikrobioma (tarmbakterier)

Programmet vänder sig till personer som vill ha största möjliga kontroll över sin hälsa och som vill känna att det gjort vad som är möjligt för att undvika allvarliga sjukdomar. Programmet innehåller

  • Kontakta Vegatus för att få material för att lämna avföringsprov till analys samt en preliminär tid för att lämna avföringsprov samt blodprover
  • Provmaterialet (avföring) lämnas på Vegatus läkarmottagning (på Norra Bantorget i centrala Stockholm) måndag eller tisdag före lunch för budning till laboratorieanalys (på sikt kommer vi att erbjuda avhämtning på flera ställen i Sverige)
  • I samband med provlämning så görs en allmän biokemisk undersökning med ett 10-tal blodprover som brett letar efter ohälsa. Proverna inkluderar bland annat blodstatus, lever, infektion, D-vitamin och blodsocker
  • Proverna analyseras, vilket tar cirka tre veckor
  • Du kommer på ett läkarbesök med läkarsamtal med bland annat sjukdomshistorik och genomgång av provsvar. Du får även en omfattande engelskspråkig rapport med dina resultat
  • Tillsammans med din läkare diskuterar ni din situation och du får råd angående livsstil, kost och eventuella förändringar som behövs för att förbättra din hälsa

Pris 7 500 kronor

 

Vill du veta mera så kontakta oss på 08-122 000 20 eller info@vegatus.se