Gör hälsoundersökning Medi – 30 prover och 1 läkarbesök

Varför gör man hälsokontroller?

Målet med våra hälsoundersökningar är att hitta tecken på sjukdomar innan patienten märker dem själv. Då får man ett så bra utgångsläge som möjligt för att bota eller behandla sjukdomar. Vi främsta fokus  på de stora folksjukdomarna hjärt-kärlsjukdomar och cancer, men letar brett efter alla typer av sjukdomar.

Hur går Medi hälsokontroll till?

Medi är en nogrann hälsokontroll inriktad på att identifiera symptom på sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar och diabetes 2. Provtagning sker på provtagningsenheter runt om i landet och efterföljande läkarundersökning sker på Vegatus mottagning i centrala Stockholm.
Denna undersökning inkluderar, utöver våra 30-tal generella hälsoprover, också PSA för män och sköldkörtelprover för kvinnor. Båda vanliga sjukdomsområden.
I och med att proverna följs upp med läkarundersökning och läkarsamtal, så är denna hälsoundersökning bra för dig som vill kunna ställa frågor om vad de olika proverna betyder, hur de tolkas och vad du kan göra för att förbättra din hälsa.

Översikt och pris hälsokontroll Medi

  1. Vi skickar en e-remiss till laboratoriet för blodprovtagning samt kallelse med post till dig.
  2. Provtagning sker vid ett 60-tal olika platser i Stockholm och i övriga landet i samarbete med bla Karolinska sjukhuset. Drop-in och tag med ID-kort
  3. Allmän biokemisk undersökning med ett 30-tal blodprover som brett letar efter ohälsa. Proverna inkluderar bland annat blodstatus, njurfunktion, lever, elektrolytstatus, blodfetter inklusive kolesterol och blodsocker
  4. Utöver de 30-tal basproverna så är blodprovet PSA och sköldkörtelprover inkluderade. PSA prover är inkluderade för män och för kvinnor är sköldkörtelprover inkluderade
  5. Noggrann läkarundersökning vid vår läkarmottagning på Västmannagatan, Stockholm. Då tas bla blodtryck
  6. Skriftliga provsvar ges till dig vid läkarbesöket
  7. Vid misstänkt sjukdom så skriver vi en remiss till adekvat instans

Pris: 4 500

Om du vill inkludera flera prover, exempelvis tumörmarkörer och avföringsprover eller ha möjlighet till att konsultera läkare under hela året- välj då istället hälsoundersökning Maxi.
Är du över 50 år rekommenderar vi att du kommer årligen och om du är under 50 år rekommenderar vi en hälsokontroll cirka vart tredje år. Anledningen till detta är att efter 50 år ökar risken för att utveckla cancer.

Provtagning

Provtagningen gör du på ett 60-tal drop-in ställen i Stockholm. Vi samarbetar med Karolinska sjukhuset. Om du är stickrädd eller hellre vill boka tid hos oss är du självklart välkommen på avtalad tid.
Proverna innefattar relevanta generella ”hälsoprover”, exempelvis blodstatus och leverprover. Proverna skiljer sig åt mellan män och kvinnor. För män är 2 stycken PSA (tumörmarkör för prostatacancer) och för kvinnor är 3 sköldkörtelprover inkluderade.
Läs mer här om PSA.

Hälsoundersökning med läkarsamtal

Ditt besök hos oss omfattar en läkarundersökning där läkaren bland annat lyssnar på hjärta, lungor, tar blodtryck och palperar buken för att leta efter sjukdomstecken. Din läkare presenterar och förklarar provresultaten.
Tillsammans ger undersökningen och provsvaren sammantaget en bra, grundläggande bild av din historik, dina fysiska förutsättningar och dina kemiska normalvärden. För oss är det mycket viktigt att du ska förstå resultaten och hur de kan påverka din framtida hälsa och din livsföring.

Eftersom vi följer dig år från år känner vi dig och märker om något verkar annorlunda. För varje år får vi en bättre och säkrare bild av dina normalvärden, vilket innebär att vi snabbare kan fånga upp avvikelser.

Vad händer om vi inte hittar något?

Om vi inte hittar något avvikande träffas vi sedan varje år för ny hälsoundersökning och nya provtagningar. Dessa jämförs med tidigare värden. Det är just jämförelsen med dina egna normalvärden som är intressant för mycket tidig upptäckt av till exempel hjärt-kärlsjukdomar.

Vad händer om vi hittar något?

Om analysresultaten ger oss anledning att misstänka sjukdom så skriver vi en remiss till relevant inrättning.
Vill du veta mera så ring oss på 08-122 000 20

Våra bästa paket

Jörgen Boëthius, neurokirurg med neuroonkologi som specialitet & initiativtagare till Vegatus

“Det går att bota cancer. Och det är klart att man skulle bota fler om man upptäckte den tidigare.”