Gör hälsoundersökning Maxi-Plus – letar cancer och vitaminer/mineraler

Varför gör man hälsoundersökningar?

Målet med hälsoundersökningar är tidig upptäckt, dvs att hitta tecken på sjukdomar så tidigt som möjligt, helst  innan patienten märker dem själv. Det ger ett så bra utgångsläge som möjligt för att bota eller behandla sjukdomar. Vi har vårt främsta fokus på de stora folksjukdomarna som drabbar flest, dvs hjärt-kärlsjukdomar och cancer, men vi letar självklart brett efter alla typer av sjukdomar.

Hur går Maxi Plus hälsokontroll till?

Översikt av innehållet

Maxi PLUS är en mycket omfattande hälsokontroll inriktad på att identifiera symptom på sjukdomar som bland annat cancer, hjärt-kärlsjukdomar och diabetes typ 2. Utöver sjukdomar så har vi lagt till fler prover av vitaminer och mineraler, tex D-vitamin.
Maxi PLUS är den näst mest heltäckande hälsokontrollen. Den innehåller två läkarsamtal och laboratoriedelen innehåller tumörmarkörer som är avsedda att ge en möjlighet att få en så tidig varning om cancer som möjligt. Utöver våra generella hälsoprover inkluderar provtagningen avföringsprover, urinprov och flera tumörmarkörer.
VitaMineral-delen i denna hälsokontroll innebär att man tar blodprover på nivåerna av olika vitaminer och mineraler. Då blir sex vitaminer och mineraler inkluderade.
De två läkarsamtalen som är inkluderade ger en större möjlighet för läkaren att använda sin kliniska erfarenhet och upptäcka och identifiera dolda symptom. Du kan också ställa frågor vad de olika prover betyder, hur de tolkas och vad du kan göra för att förbättra din hälsa. Att vi valt att ha två läkarbesök är för att det visat sig vara effektivt att vid första besöket gå igenom sjukdomshistoria och bakgrund och eventuella frågor. Vid andra besöket har patienten hunnit tänka igenom samtalet och ganska ofta har ytterligare frågor eller funderingar dykt upp som man då kan diskutera med sin läkare.
Programmet vänder sig till dig som vill ha största möjliga kontroll över din hälsa och som vill känna att du gjort vad som är möjligt för att undvika allvarliga sjukdomar. Du vill även undvika vitaminbrist för att må så bra som möjligt.

Maxi PLUS innehåller

 • Inledande läkarsamtal med bland annat sjukdomshistorik
 • Noggrann läkarundersökning vid vår läkarmottagning vid Västmannagatan, Stockholm
 • Provtagningen sker i samband med läkarundersökning
 • Utöver 50-tal basprover är ytterligare ett 10-tal prover inkluderade: Cancerinriktad biokemisk undersökning med tumörmarkörer som tex PSA. Dessa prover är huvudsakligen riktad mot cancer i: grovtarmen, bukspottkörteln, bröst, äggstockar, lever, testiklar, prostata mm
 • Blodprover som mäter nivåer av ytterligare 6 mineraler & vitaminer: D-vitamin, Kobalamin, Folsyra, Magnesium, Järn och Zink
 • Proverna skiljer sig åt mellan män och kvinnor
 • För män är totalt 52 prover inkluderade (varav 8 urin och 3 avföringsprover) varav 2 stycken är PSAprover (tumörmarkör för prostatacancer)
 • För kvinnor totalt 54 prover inkluderade (varav 8 urin och 3 avföringsprover) varav tumörmarkör för äggstockarna och sköldkörtelprover är inkluderade
 • Urinprov
 • Blodtryck
 • Avföringsprover
 • Vägning på en analysvåg som bla mäter andelen bukfett i kroppen
 • Skriftliga provsvar ges till dig vid det uppföljande läkarbesöket
 • Uppföljande läkarsamtal då man diskuterar provsvaren och eventuella åtgärder. Detta för att öka förståelsen för vad proverna visar och hur de påverkar din livssituation
 • Vid medicinsk anledning så ingår vidare undersökning som arbets-EKG, ultraljud etc utan extra kostnad
 • Vid sjukdom så skriver vi en remiss till specialistläkare så att du får korrekt behandling så snabbt som möjligt

Pris för Maxi Plus:

8 800 kronor
Inga tillägg för ytterligare prover eller utredningar tillkommer.

Hälsoundersökning med provtagning

Ditt första besök hos oss omfattar en läkarundersökning med en noggrann allmän hälsokontroll inriktad på att identifiera symptom på sjukdomar som cancer, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar etc. Då görs även provtagningen som innefattar tumörmarkörer, relevanta generella ”hälsoprover” och flertalet vitaminer och mineraler .
Proverna skiljer sig åt för män och kvinnor. För män är 2 stycken PSA prover och för kvinnor 3 stycken sköldkörtelprover och tumörmarkör för äggstockar och bröstcancer inkluderat. Läs mer här om prostata och PSA och här om sköldkörteln
Med våra tumörmarkörer täcker vi in riskområden från prostata eller äggstockar till tarmar, bukspottkörtel, lever, blod, hud och skelett. Då får vi sammantaget en bra, grundläggande bild av din historik, dina fysiska förutsättningar och dina kemiska normalvärden.

Uppföljande besök

När proverna analyserats träffar du din läkare igen så att du får resultaten presenterade och förklarade. Vi är noga med att du ska förstå resultaten och hur de kan påverka din livsföring.

Eftersom vi följer dig år från år känner vi dig och märker om något verkar annorlunda. För varje år får vi en bättre och säkrare bild av dina normalvärden, vilket innebär att vi snabbare kan fånga upp avvikelser.

Vad händer om vi inte hittar något?

Om vi inte hittar något avvikande träffas vi sedan varje år till vart tredje år (beror på bl a ålder) för ny hälsoundersökning och nya provtagningar som vi jämför med tidigare värden. Det är just jämförelsen med dina egna normalvärden som är intressant för mycket tidig upptäckt av olika allvarliga sjukdomar, exempelvis av olika cancerformer.

Vad händer om vi hittar något tecken på sjukdom?

Om analysresultaten ger oss anledning att misstänka till exempel cancer eller hjärt-kärlsjukdom görs det en vidare utredning hos en specialist. Vi remitterar dig till relevant specialist.
Förhoppningsvis kan specialisten utesluta sjukdom. (För ett värde som kan tyda på cancer, måste inte alls göra det. Det kanske är förhöjt på grund av en infektion eller någon annan sjukdom.)
Skulle man konstatera exempelvis en tumör remitteras du till en behandlande klinik som kan påbörja behandling utan fördröjning.
Om du skulle till exempel ha D-vitaminbrist får du rekommendation att äta kosttillskott eller öka intag av de livsmedel som innehåller D-vitamin.

Kontakta gärna oss för att få veta mer om hur undersökningen går till på 08-122 000 20 eller info@vegatus.se

Läs mer om våra undersökningar

Jörgen Boëthius, neurokirurg, docent och grundare av Vegatus

“Om man hittar en cancer innan den börjat sprida sig så är den botbar. Behandlingen är lindrig och bieffekterna är mycket små, man blir helt frisk.”