Gör hälsoundersökning Maxi plus med helkropps-MR

Varför ska man göra specialriktade hälsoundersökningar?

Genom att regelbundet gå på specialriktade hälsoundersökningar med tex helkropps MR så kan vi hitta sjukdomar som cancer, hjärtproblem etc. Vid en undersökning med magnetröntgen (egentligen magnetresonans) kan vi dessutom hitta sådant som inte framkommer i de vanliga hälsoundersökningarna. Hittar vi sjukdomar i tid så kan man åtgärda dem i tid.

En kort sammanfattning av hur en MR undersökning går till

 1. Läkarundersökning och blodprover på Vegatus läkarmottagning på Västmannagatan.
 2. Återbesök hos Vegatus och genomgång av proverna, efter cirka två veckor.
 3. Privat MR-undersökning och eventuellt tillval av arbets-EKG och/eller ultraljud av halspulsådern.
 4. Vid medicinsk anledning så ingår vidare undersökning som arbets-EKG, ultraljud etc. utan extra kostnad
 5. Återbesök hos Vegatus för utfallet av MR-undersökningen tillsammans med läkaren, efter cirka en vecka.
 6. Hittar vi något som tyder på sjukdom så ser vi till att du kommer till specialist och under behandling snarast, antingen hos oss på Vegatus eller hos den specialist som har den bästa kompetensen för just det identifierade tillståndet.

Längre ner på sidan finns en utförligare beskrivning av undersökningens alla steg.

Vad ser man med MRundersökning?

Vid en MR-undersökning kan vi se det mesta som finns i kroppen bara det är tillräckligt stort (några mm). Det kan ibland vara svårt att bestämma exakt vad man ser och för att underlätta detta kan vi använda MR-kontrast eller andra tekniska varianter av MR-undersökningen.

Hur fungerar en MR-undersökning på en schematisk nivå

Vid en MR-undersökning låter man kroppen utsättas för ett kraftigt magnetfält. Detta kommer att göra så att vattenmolekyler orienteras efter magnetfältet eftersom varje vattenmolekyl utgör en liten elektrisk dipol. När man släpper fältet återvänder vattenmolekylerna till den slumpmässiga ordning de hade tidigare. Detta ger upphov till en elektromagnetisk signal som man använder för att konstruera en bild av kroppen.

MR-screening på Vegatus

Vegatus erbjuder magnetkamera (MR) för screening. Detta är en stor förbättring jämfört med att enbart använda läkarundersökning och laboratorieprover. Det finns även tillval av arbets-EKG och ultraljud av carotis (halspulsådern).

Varför screening med magnetkamera

MR är speciellt lämpligt att användas för screening eftersom den inte har någon strålning som vid röntgen. Undersökningen är riskfri och helt ofarlig, även om den ibland kan upplevas som obehaglig.

Undersökningen kombineras alltid med en läkarundersökning med blodprov och patienten får med sig skriftliga provsvar och, om man vill, en CD-skiva med röntgenbilderna.

Hälsokontroll hjärt-kärlsjukdomar

En hälsokontroll görs för att vi ska hitta sjukdomar på ett tidigt stadium när det är lättare att göra något åt dem. Sjukdomarna skall vara tillräckligt allvarliga för att motivera insatsen och det ska också gå att göra något åt dem. De två sjukdomar som är viktigast är hjärt- kärlsjukdomar och cancer.

För hjärt- kärlsjukdomar gäller att de är starkt kopplade till diabetes. 80 % av alla hjärtinfarkter drabbar personer med diabetes eller pre-diabetes (ett förstadium till diabetes).

Detta är viktigt eftersom diabetes är lätt att finna och också kan behandlas med livsstilsförändringar på ett sätt som gör att diabetes inte utvecklas över huvud taget.

Hur mycket detta minskar risken för hjärtinfarkt är inte utrett men det förefaller rimligt att tro att det finns en betydande förbättringspotential.

Hälsokontroll cancer

Knappt en tredjedel av alla dödsfall i Sverige beror på cancer. Cancern uppträder smygande och det är för behandlingsresultatet helt avgörande hur tidigt man upptäcker cancern. Upptäcker man den tidigt är det oftast botbart, upptäcker man den sent kan det vara svårt att göra någonting.

Det bästa sättet att finna cancer på ett tidigt stadium är att vid upprepade tillfällen genomföra en MR-undersökning. Vi måste använda magnetkamera eftersom den inte bygger på röntgenstrålning och därför inte heller ger upphov till tumörer vilket vanlig röntgen gör.
Det mesta talar för att en magnetkameraundersökning av hela kroppen med regelbundna mellanrum är det bästa och mest effektiva sättet att upptäcka cancer på ett tidigt stadium.

Så här går det till

 • Ni bestämmer en önskad tid för läkarundersökning och provtagning.
 • Ni ringer Vegatus för att boka tid. Om du har några ytterligare frågor kan vi svara eller lotsa vidare så att ni får svar.
 • Ni kommer upp till Vegatus på Västmannagatan och börjar med ett läkarbesök där läkaren går igenom den tidigare historia och en läkarundersökning görs. Då bestäms också en återbesökstid.
 • Du går över korridoren till provtagningsrummet och vår sjuksköterska tar prover och mäter och väger.
 • Efter vanligen 10-20 dagar är det MR-undersökning samt ev arbets-EKG och ultraljud inom 20 dagar och undersöks. Svaret skickas till Vegatus.
 • Vid medicinsk anledning så ingår vidare undersökning som arbets-EKG, ultraljud etc. utan extra kostnad
 • Efter cirka 10 dagar kommer du på återbesök då läkaren gör en noggrann genomgång av provsvaren och vad de kan innebära. Du får även dina provsvar skriftligt för att kan ta med dem hem. Vi går även igenom MR-undersökningen då vi visar utlåtandet och går igenom vad det betyder. Du får också med dig en sammanfattning av resultaten från din undersökning hem. Om du vill så får du även med en CD med dina bilder, säg då gärna till i förväg.
 • Efter 1-5 år hör Vegatus av sig igen för en ny omgång, antingen av en mellanliggande hälsoundersökning Maxi plus eller för en ny MR, allt efter vad du och din läkare bestämt.

Hälsoundersökning Maxi Plus med helkropps-MR:

Pris magnetröntgen inklusive läkarbesök, prover, uppföljning etc 35 000 kronor

Kontakta oss för mer information om hur undersökningen går till på 08-122 000 20 eller info@vegatus.se

Andra hälsoundersökningar hos oss

Jörgen Boëthius, neurokirurg med neuroonkologi som specialitet & initiativtagare till Vegatus

“Vi har hittat bla lungcancer, gallblåsecancer, colon-cancer, hjärncancer, prostatacancer med våra hälsoundersökningar.”