Hälsoundersökning Maxi plus med helkropps-MR

Kontakta oss om denna undersökning

Varför ska man göra specialriktade hälsoundersökningar?

Genom att regelbundet gå på specialriktade hälsoundersökningar så kan man hitta sjukdomar som cancer, hjärtproblem etc. Hittar vi sjukdomar i tid så kan man åtgärda dem i tid.

En kort sammanfattning av hur Magnetröntgen-undersökningen går till

 1. Läkarundersökning och blodprover på Vegatus läkarmottagning vid Norra Bantorget.
 2. Återbesök hos Vegatus och genomgång av proverna, efter ca en vecka.
 3. Magnetröntgen-undersökning och eventuellt tillval av arbets-EKG och/eller ultraljud av halspulsådern på Aleris mottagningar på Sabbatsbergs sjukhus, cirka 10 dagar senare. Obs Ultraljud och EKG sker inte på samma ställe
 4. Vid medicinsk anledning så ingår vidare undersökning som arbets-EKG, ultraljud etc utan extra kostnad
 5. Återbesök hos Vegatus för utfallet av MR-undersökningen tillsammans med läkaren, efter ca en vecka.
 6. Hittar vi något som tyder på sjukdom så ser vi till att man kommer till specialist och under behandling snarast, antingen hos oss på Vegatus eller hos den specialist som har den bästa kompentensen för just det identifierade tillståndet.

Längre ner på sidan finns en utförligare beskrivning av undersökningens alla steg.

Hälsokontroll hjärt-kärlsjukdomar

En hälsokontroll görs för att man ska hitta sjukdomar på ett tidigt stadium när det är lättare att göra något åt dem. Sjukdomarna skall vara tillräckligt allvarliga för att motivera insatsen och det ska också gå att göra något åt dem. De två sjukdomar som är viktigast är hjärt- kärlsjukdomar och cancer.

För hjärt- kärlsjukdomar gäller att de är starkt kopplade till diabetes. 80 % av alla hjärtinfarkter drabbar personer med diabetes eller pre-diabetes (ett förstadium till diabetes).

Detta är viktigt eftersom diabetes är lätt att finna och också kan behandlas med livsstilsförändringar på ett sätt som gör att man inte utvecklar diabetes över huvudtaget.

Hur mycket detta minskar risken för hjärtinfarkt är inte utrett men det förefaller rimligt att tro att det finns en betydande förbättringspotential.

Hälsokontroll cancer

Knappt en tredjedel av alla dödsfall i Sverige beror på cancer. Cancern uppträder smygande och det är för behandlingsresultatet helt avgörande hur tidigt man upptäcker cancern. Upptäcker man den tidigt är de flesta cancrar botbara, upptäcker man den sent är det oftast svårt att göra någonting.

Det bästa sättet att finna cancer på ett tidigt stadium är upprepade undersökningar med magnetkamera. Man måste använda magnetkamera eftersom den inte bygger på röntgenstrålning och därför inte heller ger upphov till tumörer vilket vanlig röntgen gör.
Det mesta talar för att en magnetkameraundersökning av hela kroppen med regelbundna mellanrum är det bästa och mest effektiva sättet att upptäcka cancer på ett tidigt stadium.

Hur fungerar magnetröntgen på en schematisk nivå

Vid en MR-undersökning låter man kroppen utsättas för ett kraftigt magnetfält. Detta kommer att göra så att vattenmolekyler orienteras efter magnetfältet eftersom varje vattenmolekyl utgör en liten elektrisk dipol. När man släpper fältet återvänder vattenmolekylerna till den slumpmässiga ordning de hade tidigare. Detta ger upphov till en elektromagnetisk signal som man använder för att konstruera en bild av kroppen.

Vad ser man med magnetröntgen

Med MR kan man se det mesta som finns i kroppen bara det är tillräckligt stort (några mm). Det kan ibland vara svårt att bestämma exakt vad man ser och för att underlätta detta kan man använda MR-kontrast eller andra tekniska varianter av MR-undersökningen.

MR-screening på Vegatus

Vegatus erbjuder magnetkamera (MR) för screening. Detta görs i samarbete med Aleris röntgen på Sabbatsberg. Detta är en stor förbättring jämfört med att enbart använda läkarundersökning och laboratorieprover. Det finns även tillval av arbets-EKG och ultraljud av carotis (halspulsådern). Dessa undersökningar görs vanligen på annan plats.

Screening med MR

MR är speciellt lämpligt att användas för screening eftersom man inte har någon strålning som man har på röntgen. Undersökningen är därför i princip riskfri även om den ibland kan upplevas som obehaglig.

Undersökningen kombineras alltid med en läkarundersökning med blodprov och patienten får med sig skriftliga provsvar och CD-skiva med röntgenbilderna.

Så här går det till

 • Ni bestämmer en önskad tid för läkarundersökning och provtagning.
 • Ni ringer Vegatus och kommer fram till Mia eller Ida. Om du har några ytterligare frågor kan vi svara eller lotsa vidare så att ni får svar.
 • Ni kommer upp till Vegatus på Norra Bantorget och börjar med ett läkarbesök där läkaren går igenom den tidigare historia och en läkarundersökning görs. Då bestäms också en återbesökstid.
 • Man går över korridoren till provtagningsrummet och vår sjuksköterska tar prover och mäter och väger.
 • Efter ca 10-14 dagar är det MR-röntgen samt ev arbets-EKG och ultraljud inom 14 dagar och undersöks. Svaret skickas till Vegatus.
 • Vid medicinsk anledning så ingår vidare undersökning som arbets-EKG, ultraljud etc utan extra kostnad
 • Efter ca 10 dagar kommer på återbesök då läkaren gör en noggrann genomgång av provsvaren och vad de kan innebära. Man får även sin provsvar skriftligt för att kan ta med dem hem. Man går även igenom MR-undersökningen då vi visar utlåtandet och går igenom vad det betyder. Du får också med dig en sammanfattning av resultaten från din undersökning hem. Om du vill så får du även med en CD med dina bilder, säg då gärna till i förväg.
 • Efter 3-5 år hör Vegatus av sig igen för en ny omgång, antingen av en mellanliggande hälsoundersökning Maxi plus eller för en ny MR, allt efter vad du och din läkare bestämt.

Kontakta gärna oss för att få veta mer om hur undersökningen går till på 08-122 000 20 eller info@vegatus.se