Gör hälsoundersökning Maxi-Plus och Stockholm3

Varför gör man hälsoundersökningar?

Målet med hälsoundersökningar är att hitta tecken på sjukdomar så tidigt som möjligt, helst  innan patienten märker dem själv. Det ger ett så bra utgångsläge som möjligt för att bota eller behandla sjukdomar. Vi har vårt främsta fokus  på de stora folksjukdomarna hjärt-kärlsjukdomar och cancer, men letar brett efter alla typer av sjukdomar bland annat med ett speciellt prostatacancer test.
Vegatus har sedan starten 2010 fokuserat på att utföra avancerade hälsoundersökningar för att hitta tecken på sjukdom så tidigt som möjligt – då det är lättare att göra något åt dem.
Diagnos före symptom är vårt mål – genom vårt arbete har vi hjälpt många av våra patienter att hindra hjärt-kärlsjukdomar samt att komma tidigt till behandling för olika typer av cancer. Välkommen till oss!

Hur går Maxi Plus med Stockholm3 hälsokontroll till?

Översikt innehåll

Maxi Plus med Sthlm3 kompletterar undersökningen Maxi plus med prov för män. Det en mycket omfattande hälsokontroll inriktad på att identifiera symptom på sjukdomar som cancer, hjärt-kärlsjukdomar och diabetes typ 2. Utöver sjukdomar så har vi lagt till fler prover av vitaminer och mineraler, tex D-vitamin samt ett prostatacancer test som är en utveckling av PSA-provet och ger en säkrare analys av risken för prostatacancer. Sthlm3 utvecklades av en svensk forskare på KI, läs gärna mer om Sthlm3 här.
Maxi Plus med Sthlm3 är den näst mest heltäckande hälsokontrollen. Den innehåller tre läkarsamtal och laboratoriedelen innehåller tumörmarkörer som är avsedda att ge en möjlighet att få en så tidig varning om cancer som möjligt. Utöver våra generella hälsoprover inkluderar provtagningen avföringsprover, urinprov och flera tumörmarkörer.
VitaMineral-delen i denna hälsokontroll innebär att man tar prover på nivåerna av olika vitaminer och mineraler. Då blir sex vitaminer och mineraler inkluderade.
De tre läkarsamtalen som är inkluderade ger en större möjlighet för läkaren att använda sin kliniska erfarenhet och upptäcka och identifiera dolda symptom. Du kan också ställa frågor vad de olika prover betyder, hur de tolkas och vad du kan göra för att förbättra din hälsa.
Programmet vänder sig till dig som vill ha största möjliga kontroll över din hälsa och som vill känna att du gjort vad som är möjligt för att undvika allvarliga sjukdomar. Du vill även undvika vitaminbrist för att må så bra som möjligt.

Maxi Plus med Sthlm 3 innehåller

 • Inledande läkarsamtal med bland annat sjukdomshistorik
 • Noggrann läkarundersökning vid vår läkarmottagning vid Västmannagatan, Stockholm
 • Provtagningen sker i samband med läkarundersökning
 • Efter diskussion med läkaren bokas en extra provtagning för prostataprovet Stockholm3
 • Utöver 50-tal basprover är ytterligare ett 10-tal prover inkluderade: Cancerinriktad biokemisk undersökning med tumörmarkörer som tex prostatacancer test PSA. Dessa prover är huvudsakligen riktad mot cancer i: grovtarmen, bukspottkörteln, lever, testiklar, prostata mm
 • Blodprover som mäter nivåer av ytterligare 6 mineraler & vitaminer: D-vitamin, Kobalamin, Folsyra, Magnesium, Järn och Zink
 • Det är totalt 52 prover inkluderade (varav 8 urin och 3 avföringsprover) samt Sthlm3 för att säkrare identifiera tidiga tecken på prostatacancer
 • Urinprov
 • Blodtryck
 • Avföringsprover
 • Vägning på en analysvåg som bla mäter andelen bukfett i kroppen
 • Skriftliga provsvar ges till dig vid det uppföljande läkarbesöket
 • Uppföljande läkarsamtal då man diskuterar provsvaren och eventuella åtgärder. Detta för att öka förståelsen för vad proverna visar och hur de påverkar din livssituation
 • Vid sjukdom så skriver vi en remiss till lämplig vårdinstans så att du får korrekt behandling så snabbt som möjligt

Pris för Maxi Plus med Stockholm 3:

8 800 kronor för hälsoundersökningen Maxi plus samt 4 500 kronor för Stockholm3-provet
Bokar du endast Stockholm3 så är priset 5 500 kronor
Inga tillägg för ytterligare prover eller utredningar tillkommer.

Hälsoundersökning med provtagning och prostatacancer test

Ditt första besök hos oss omfattar en läkarundersökning med en noggrann allmän hälsokontroll inriktad på att identifiera symptom på sjukdomar som cancer, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar etc. Då görs även provtagningen som innefattar tumörmarkörer, relevanta generella ”hälsoprover” och flertalet vitaminer och mineraler och prostataprovet Sthlm3.
Med våra tumörmarkörer täcker vi in riskområden från prostata eller äggstockar till tarmar, bukspottkörtel, lever, blod, hud och skelett. Då får vi sammantaget en bra, grundläggande bild av din historik, dina fysiska förutsättningar och dina kemiska normalvärden.
Inriktningen mot män med provtagning av prostata med en mer avancerat analys genom ytterligare prostatacancer test: Stockholm3 vilket ger en säkrare identifiering av maligna prostatatumörer och en större träffsäkerhet i vilka individer som ska fortsätta till vidare behandling.
Uppföljande besök.
När proverna analyserats träffar du din läkare igen så att du får resultaten presenterade och förklarade. Vi är noga med att du ska förstå resultaten och hur de kan påverka din livsföring.

Eftersom vi följer dig år från år känner vi dig och märker om något verkar annorlunda. För varje år får vi en bättre och säkrare bild av dina normalvärden, vilket innebär att vi snabbare kan fånga upp avvikelser.

Vad händer om vi inte hittar något?

Om vi inte hittar något avvikande träffas vi sedan varje år till vart tredje år (beror på bl a ålder) för ny hälsoundersökning och nya provtagningar som vi jämför med tidigare värden. Det är just jämförelsen med dina egna normalvärden som är intressant för mycket tidig upptäckt av olika allvarliga sjukdomar, exempelvis av olika cancerformer.

Vad händer om vi hittar något tecken på sjukdom?

Om analysresultaten ger oss anledning att misstänka till exempel cancer eller hjärt-kärlsjukdom görs det en vidare utredning hos en specialist. Vi remitterar dig till relevant specialist.
Förhoppningsvis kan specialisten utesluta sjukdom. (För ett värde som kan tyda på cancer, måste inte alls göra det. Det kanske är förhöjt på grund av en infektion eller någon annan sjukdom.)
Skulle man konstatera exempelvis en tumör remitteras du till en behandlande klinik som kan påbörja behandling utan fördröjning.
Om du skulle till exempel ha D-vitaminbrist får du rekommendation att äta kosttillskott eller öka intag av de livsmedel som innehåller D-vitamin.

Kontakta gärna oss för att få veta mer om hur undersökningen går till på 08-122 000 20 eller info@vegatus.se

Undersökningar utan prostatacancer testet Stockholm3

Jörgen Boëthius, neurokirurg, docent och grundare av Vegatus

“Om man hittar en cancer innan den börjat sprida sig så är den botbar. Behandlingen är lindrig och bieffekterna är mycket små, man blir helt frisk.”