Gör hälsokontroll Maxi – 40 prover och 2 läkarbesök

Varför ska man göra hälsokontroller?

Målet med Vegatus hälsoundersökning är att hitta tecken på sjukdomar så tidigt som möjligt, helst  innan patienten märker dem själv. Då får man ett så bra utgångsläge som möjligt för att bota eller behandla sjukdomar. Vi har främst fokus  på de stora folksjukdomarna hjärt-kärlsjukdomar och cancer, men letar brett efter alla typer av sjukdomar.

Speciellt för långsamt utvecklande sjukdomar som cancer och hjärt- kärlsjukdomar är preventiva hälsoundersökningar en bra metod för tidig diagnos, som ger bättre förutsättningar vid behandling.

Hur går Maxi hälsokontroll till

Översikt och pris

Maxi är en omfattande och väl genomtänkt hälsokontroll, inriktad på att identifiera symptom på allvarliga sjukdomar som bland annat cancer, hjärt-kärlsjukdomar och diabetes typ 2.
Maxi innehåller två läkarsamtal och blodprovstagning hos sköterskan. Utöver våra omfattande generella hälsoblodprover inkluderar provtagningen avföringsprover, urinprov och flera tumörmarkörer. De är avsedda att ge möjlighet att få så tidig varning om cancer som möjligt.

Programmet vänder sig till dig som vill ha synnerligen god kontroll över din hälsa och vill känna att du gjort vad som är möjligt för att undvika allvarliga sjukdomar.
Programmet innehåller:

 • Inledande läkarsamtal med bland annat sjukdomshistorik
 • Noggrann läkarundersökning vid vår läkarmottagning vid Västmannagatan, Stockholm
 • Provtagningen sker i samband med läkarundersökning
 • Allmän biokemisk undersökning med ett 40-tal blodprover som brett letar efter ohälsa. Proverna inkluderar bland annat blodstatus, njurfunktion, lever, elektrolytstatus, blodfetter inklusive kolesterol och blodsocker
 • Utöver 30-tal basprover är ytterligare ett 10-tal prover inkluderade. Cancerinriktad biokemisk undersökning med tumörmarkörer som tex PSA. Dessa prover är huvudsakligen riktad mot cancer i: grovtarmen, bukspottkörteln, bröst, äggstockar, lever, testiklar, prostata mfl
 • Proverna skiljer sig åt mellan män och kvinnor
 • Män har totalt 46 prover inkluderade (varav 8 urin och 3 avföringsprover) varav 2 stycken är PSAprover (tumörmarkör för prostatacancer)
 • För kvinnor totalt 48 prover inkluderade (varav 8 urin och 3 avföringsprover) varav tumörmarkör för äggstockarna och sköldkörtelprover är inkluderade
 • Urinprov
 • Blodtryck
 • Avföringsprover
 • Vägning på analysvåg som bland annat mäter andelen muskler och fett i kroppen
 • Skriftliga provsvar ges till dig vid det uppföljande läkarbesöket
 • Uppföljande läkarsamtal då man diskuterar provsvaren och eventuella åtgärder. Detta för att öka förståelsen för vad proverna visar och hur de påverkar din livssituation
 • Vid sjukdom så skriver vi en remiss till specialistläkare så att du får korrekt behandling så snabbt som möjligt

Pris för Maxi:

Pris 7 800 kronor
Inga tillägg för ytterligare prover eller utredningar tillkommer.
Är du över 50 år rekommenderar vi att du kommer årligen och om du är under 50 år rekommenderar vi en hälsokontroll cirka vart tredje år. Anledningen till detta är att efter 50 år ökar risken för att utveckla cancer.

Hälsokontroll med provtagning

Ditt första besök hos oss omfattar en läkarundersökning med en noggrann allmän hälsokontroll inriktad på att identifiera symptom på sjukdomar som cancer, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar etc. Då görs även provtagningen som innefattar tumörmarkörer och relevanta generella ”hälsoprover”.
Proverna skiljer sig åt för män och kvinnor. För män är 2 stycken PSA prover och för kvinnor 3 stycken sköldkörtelprover och tumörmarkör för äggstockar och bröstcancer inkluderat. Läs mer här om PSA och här sköldkörteln, här om bröstcancer och här om tumörmarkörer.
Med våra tumörmarkörer (blodprover som visar cancer) täcker vi in riskområden från prostata eller äggstockar till tarmar, bukspottkörtel, lever, blod, hud och skelett. Då får vi sammantaget en mycket bra, grundläggande bild av din historik, dina fysiska förutsättningar och dina kemiska normalvärden.

Uppföljande besök

När proverna analyserats träffar du din läkare igen så att du får resultaten presenterade och förklarade. Vi är noga med att du ska förstå resultaten och hur de kan påverka din livsföring.

Eftersom vi följer dig år från år känner vi dig och märker om något verkar annorlunda. För varje år får vi en bättre och säkrare bild av dina normalvärden, vilket innebär att vi snabbare kan fånga upp avvikelser.

Vad händer om vi inte hittar något?

Om vi inte hittar något avvikande träffas vi sedan varje år till vart tredje år (beror på bl a ålder) för ny hälsoundersökning och nya provtagningar som vi jämför med tidigare värden. Det är just jämförelsen med dina egna normalvärden som är intressant för mycket tidig upptäckt av olika allvarliga sjukdomar, exempelvis av olika cancerformer.

Vad händer om vi hittar något?

Om analysresultaten ger oss anledning att misstänka till exempel cancer eller hjärt-kärlsjukdom görs det en vidare utredning hos en specialist.
Förhoppningsvis kan specialisten utesluta sjukdom. För ett värde som kan tyda på cancer, måste inte alls göra det. Det kanske är förhöjt på grund av en infektion eller någon annan sjukdom. Vid medicinska fynd remitteras du till korrekt vårdinstans för dina behov. Beroende på vilka medicinska fynd som vi gör så är remissvägarna olika, din ansvariga läkare beslutar det i varje individuellt fall.

Vill du veta mera så kontakta oss gärna på 08-122 000 20 eller info@vegatus.se

Våra tjänster

Victoria Boëthius, VD Vegatus läkarmottagning

“ Ca 30% av våra patienter har tecken på begynnade diabetes typ 2, som ofta leder till allvarliga hjärt- kärlsjukdomar”