Hälsokontroll Maxi – 40 prover och 2 läkarbesök

Bokningsförfrågan
 • Om du önskar hjälp inom en viss tidsram, fyll i önskade datum nedan.
  MM slash DD slash YYYY
 • MM slash DD slash YYYY

Hur går Maxi hälsokontroll till

Översikt och pris

Maxi är en omfattande hälsokontroll, inriktad på att identifiera symptom på sjukdomar som cancer, hjärt-kärlsjukdomar och diabetes typ 2.

Maxi innehåller två läkarsamtal och laboratoriedelen innehåller tumörmarkörer som är avsedda att ge möjlighet att få så tidig varning om cancer som möjligt. Utöver våra generella hälsoprover inkluderar provtagningen avföringsprover, urinprov och flera tumörmarkörer.

I och med de två läkarsamtalen som är inkluderade, ger det en större möjlighet för läkaren att använda sin kliniska erfarenhet och upptäcka och identifiera dolda symptom. Du kan också ställa frågor om vad de olika proverna betyder, hur de tolkas och vad du kan göra för att förbättra din hälsa.

Programmet vänder sig till dig som vill ha god kontroll över din hälsa och vill känna att du gjort vad som är möjligt för att undvika allvarliga sjukdomar. Programmet innehåller

 • Inledande läkarsamtal med bland annat sjukdomshistorik
 • Noggrann läkarundersökning vid vår läkarmottagning vid Riddargatan, Stockholm
 • Provtagningen sker i samband med läkarundersökning
 • Allmän biokemisk undersökning med ett 40-tal blodprover som brett letar efter ohälsa. Proverna inkluderar bland annat blodstatus, njurfunktion, lever, elektrolytstatus, blodfetter inklusive kolesterol och blodsocker.
 • Utöver 30-tal basprover är ytterligare ett 10-tal prover inkluderade. Cancerinriktad biokemisk undersökning med tumörmarkörer som tex PSA. Dessa prover är huvudsakligen riktad mot cancer i: grovtarmen, bukspottkörteln, bröst, äggstockar, lever, testiklar, prostata mfl
 • Proverna skiljer sig åt mellan män och kvinnor.
 • För män är totalt 46 prover inkluderade (varav 8 urin och 3 avföringsprover) varav 2 stycken är PSAprover (tumörmarkör för prostatacancer)
 • För kvinnor totalt 48 prover inkluderade (varav 8 urin och 3 avföringsprover) varav tumörmarkör för äggstockarna och sköldkörtelprover är inkluderade.
 • Urinprov
 • Blodtryck
 • Avföringsprover
 • Vägning på analysvåg som bland annat mäter andelen muskler och fett i kroppen
 • Skriftliga provsvar ges till dig vid det uppföljande läkarbesöket
 • Uppföljande läkarsamtal då man diskuterar provsvaren och eventuella åtgärder. Detta för att öka förståelsen för vad proverna visar och hur de påverkar din livssituation
 • Vid medicinsk anledning så ingår vidare undersökning som arbets-EKG, ultraljud etc utan extra kostnad
 • Vid sjukdom så skriver vi en remiss till specialistläkare så att du får korrekt behandling så snabbt som möjligt

Pris för Maxi:

Pris 6 800 kronor

Inga tillägg för ytterligare prover eller utredningar tillkommer.

Är du över 50 år rekommenderar vi att du kommer årligen och om du är under 50 år rekommenderar vi en hälsokontroll cirka vart tredje år. Anledningen till detta är att efter 50 år ökar risken för att utveckla cancer.

Hälsokontroll med provtagning

Ditt första besök hos oss omfattar en läkarundersökning med en noggrann allmän hälsokontroll inriktad på att identifiera symptom på sjukdomar som cancer, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar etc. Då görs även provtagningen som innefattar tumörmarkörer och relevanta generella “hälsoprover”.

Proverna skiljer sig åt för män och kvinnor. För män är 2 stycken PSA prover och för kvinnor 3 stycken sköldkörtelprover och tumörmarkör för äggstockar och bröstcancer inkluderat. Läs mer här om PSA.

Med våra tumörmarkörer (blodprover som visar cancer) täcker vi in riskområden från prostata eller äggstockar till tarmar, bukspottkörtel, lever, blod, hud och skelett. Då får vi sammantaget en bra, grundläggande bild av din historik, dina fysiska förutsättningar och dina kemiska normalvärden.

Uppföljande besök

När proverna analyserats träffar du din läkare igen så att du får resultaten presenterade och förklarade. Vi är noga med att du ska förstå resultaten och hur de kan påverka din livsföring.

Eftersom vi följer dig år från år känner vi dig och märker om något verkar annorlunda. För varje år får vi en bättre och säkrare bild av dina normalvärden, vilket innebär att vi snabbare kan fånga upp avvikelser.

Vad händer om vi inte hittar något?

Om vi inte hittar något avvikande träffas vi sedan varje år till vart tredje år (beror på bl a ålder) för ny hälsoundersökning och nya provtagningar som vi jämför med tidigare värden. Det är just jämförelsen med dina egna normalvärden som är intressant för mycket tidig upptäckt av olika allvarliga sjukdomar, exempelvis av olika cancerformer.

Vad händer om vi hittar något?

Om analysresultaten ger oss anledning att misstänka till exempel cancer eller hjärt-kärlsjukdom görs det en vidare utredning hos en specialist. Vi remitterar dig till relevant specialist.

Förhoppningsvis kan specialisten utesluta sjukdom. För ett värde som kan tyda på cancer, måste inte alls göra det. Det kanske är förhöjt på grund av en infektion eller någon annan sjukdom.

Skulle man konstatera exempelvis en tumör remitteras du till en behandlande klinik som kan påbörja behandling utan fördröjning.

Vill du veta mera så kontakta oss på 08-122 000 20 eller info@vegatus.se

Victoria Boëthius, VD Vegatus läkarmottagning

“ Ca 30% av våra patienter har tecken på begynnade diabetes typ 2, som ofta leder till allvarliga hjärt- kärlsjukdomar”