Våra Hälsoundersökningar

Coronapandemin

För oss är det viktigt att du känner dig trygg när du besöker vår mottagning. Våra väntrum är lugna, luftiga och utan trängsel.  Vi skapar de bästa förutsättningar för en säker miljö och följer självklart Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Är du ändå orolig  – kontakta oss så hittar vi gemensamt en lösning. Det är betydelsefullt att hälsoundersökningar fortsätter att göras även under coronapandemin.

Våra undersökningar

Vegatus erbjuder flera olika hälsoundersökningar med olika mängder prover, kontroller och läkarbesök. Från stora undersökningar med helkropps-MR till lite mindre med provtagning och uppföljande läkarbesök.

Oavsett vilken nivå du väljer får du alltid ordentligt med läkartid, avancerade tester och en vetenskaplig uppföljning av resultaten. Undersökningarna görs på uppdrag av såväl privatpersoner som företagshälsovård. Eftersom vi följer dig år från år lär vi känna dig och märker om något är annorlunda. För varje år får vi en bättre och säkrare bild av dina normalvärden, så att vi snabbt kan fånga upp avvikelser.

Först läkarbesök på Vegatus

Våra större hälsoundersökningar (Maxi, Maxi Plus, Maxi Plus MAN och Maxi Plus med helkropps-MR) tar en dryg timme och inleds med ett läkarbesök på vår mottagning i Stockholm. Då går vi tillsammans igenom hur du lever ditt liv och om det är något särskilt du oroar dig över. Läkaren lyssnar på hjärta, lungor och tittar på ärftlighet kring kända sjukdomar i familjen. Momenten i undersökningarna är noga utformade för att tillsammans bilda bästa möjliga helhet.

Sedan provtagning hos vår sjuksköterska

Efter läkarbesöket träffar du en av våra sjuksköterskor för provtagning, i samma lokaler. Beroende på vilken undersökning du väljer tar vi olika sorters prover. Dina blodprover ger oss möjlighet att gå igenom alla organsystem för att se till att allt fungerar som det ska. Vi använder oss bland annat av tumörmarkörer som ger möjlighet att få så tidig varning om cancer som möjligt.

MR-undersökning på Sabbatsbergs sjukhus

Du som väljer Maxi Plus med helkropps-MR kommer även att göra en MR på Sabbatsbergs sjukhus.

Uppföljande besök på Vegatus

Efter två veckor kommer du tillbaka till din läkare för genomgång av dina provsvar. Alla prover sammantaget ger en grundläggande bild av din historik, dina fysiska förutsättningar och dina kemiska normalvärden. Vi är mycket noga med att du ska förstå resultaten och förklarar vad de olika proverna betyder, hur de tolkas och vad du kan göra för att förbättra din hälsa.

Hälsoundersökning blir effektiv då den följs upp

Tanken med hälsoundersökningarna är att de ska göras regelbundet för att vi ska kunna se utveckling av dina värden och därigenom kunna göra ännu bättre bedömningar av din hälsa. Vår rekommendation är att de som är under 50 år kommer vart tredje år och från 50 år så kommer man årligen.

Vi gör hälsoundersökningar för att hitta dolda sjukdomar. Om du känner dig sjuk och har symptom så rekommenderar vi att du vänder dig till den allmänna vården. Vi kan erbjuda specialistkonsultationer hos våra läkare vid vissa sjukdomstillstånd.

Är det något som du vill lägga till i din hälsoundersökning, tex arbets-EKG, så hjälper vi dig gärna med det.

Paketen är byggda på varandra så att alla de tester som tex Medi innehåller även finns i nästa nivå, Maxi osv.

Längst ner på sidan finns en sammanfattning av paket

Läs gärna om våra olika program och om du vill veta mer om något eller har frågor och funderingar så kontakta oss via telefon på 08-122 000 20 eller via kontaktformuläret till höger.

Sammanfattning av paket

MEDI
1 läkarbesök
Ca 30 blodprover, där vi går igenom alla organsystem för att kontrollera om något är avvikande
Tidiga tecken på hjärt-kärlsjukdom
Blodprov (PSA) för att kontrollera prostatacancer – för män
Blodprov för att kontrollera sköldkörteln – för kvinnor

Pris:    4 500 kr

MAXI
Som Medi-undersökningen plus
1 till läkarbesök för mer tid till provsvarsgenomgång och frågor
Urinprov
Avföringsprov
Blodprov för att leta de vanligaste sorternas cancer: lungor, colon, lever, testikel, galla, gallvägar, ventrikel (magsäck), bröst, äggstock, bukspottskörtel
Vägning och mätning med BMI, midjeomfång, muskelprocent, bukfett (visceralt fett) etc

Pris:    7 800 kr

MAXI PLUS
Som Maxi-undersökningen plus
Ytterligare blodprover på vitaminer och mineraler, dvs kontrollerar att näringsupptaget från maten är bra
D-vitamin
Zink
Magnesium
B-12
Folsyra
Järn, Kalcium, etc

Pris:   8 800 kr

MAXI PLUS MAN
Som Maxi Plus-undersökningen plus
Kompletterat med det avancerade provet för att tidigt identifiera prostatacancer Stockholm3, läs mer om provet.

Pris:   12 900 kr

MAXI PLUS med HELKROPPS-MR
Som Maxi  plus-undersökningen plus helkropps-MR, där vi letar efter tidiga tumörer
Undersökningen gör digitala ”snitt” från skallen till övre delen av låren. Alla organ undersökes.
Primärt söker vi efter alla typer av knölbildande cancer. Aneurysmer i skalle och hjärta samt vissa problem i lungorna syns också mfl.

Pris:    35 000 kr