Vegatus Hälsoundersökningar

Våra undersökningar

Vegatus erbjuder flera olika hälsoundersökningar med olika mängder prover, kontroller och läkarbesök. Från stora undersökningar med helkropps-MR till lite mindre med provtagning och uppföljande läkarbesök.

Oavsett vilken nivå du väljer får du alltid ordentligt med läkartid, avancerade tester och en vetenskaplig uppföljning av resultaten. Undersökningarna görs på uppdrag av såväl privatpersoner som företagshälsovård. Eftersom vi följer dig år från år lär vi känna dig och märker om något är annorlunda. För varje år får vi en bättre och säkrare bild av dina normalvärden, så att vi snabbt kan fånga upp avvikelser.

Först läkarbesök på Vegatus

Våra större hälsoundersökningar (Maxi, Maxi Plus, Maxi Plus MAN och Maxi Plus med helkropps-MR) tar första besöket en dryg timme och inleds med ett läkarbesök på vår mottagning i Stockholm. Då går vi tillsammans igenom hur du lever ditt liv och om det är något särskilt du oroar dig över. Läkaren lyssnar på hjärta, lungor och tittar på ärftlighet kring kända sjukdomar i familjen. Momenten i undersökningarna är noga utformade för att tillsammans bilda bästa möjliga helhet.

Sedan provtagning hos vår sjuksköterska

Efter läkarbesöket träffar du en av våra sjuksköterskor för provtagning, i samma lokaler. Beroende på vilken undersökning du väljer tar vi olika sorters prover. Dina blodprover ger oss möjlighet att gå igenom alla organsystem för att se till att allt fungerar som det ska. Vi använder oss bland annat av tumörmarkörer som ger möjlighet att få så tidig varning om cancer som möjligt.

Uppföljande besök på Vegatus

Efter två veckor kommer du tillbaka till din läkare för genomgång av dina provsvar. Alla prover sammantaget ger en grundläggande bild av din historik, dina fysiska förutsättningar och dina kemiska normalvärden. Vi är mycket noga med att du ska förstå resultaten och förklarar vad de olika proverna betyder, hur de tolkas och vad du kan göra för att förbättra din hälsa.

Hälsoundersökning blir effektiv då den följs upp

Tanken med hälsoundersökningarna är att de ska göras regelbundet för att vi ska kunna se utveckling av dina värden och därigenom kunna göra ännu bättre bedömningar av din hälsa. Vår rekommendation är att de som är under 50 år kommer vart tredje år och från 50 år så kommer man årligen.

Vi gör hälsoundersökningar för att hitta dolda sjukdomar. Om du känner dig sjuk och har symptom så rekommenderar vi att du vänder dig till den allmänna vården. Vi kan erbjuda specialistkonsultationer hos våra läkare vid vissa sjukdomstillstånd.

Är det något som du vill lägga till i din hälsoundersökning, tex arbets-EKG, så hjälper vi dig gärna med det.

Paketen är byggda på varandra så att alla de tester som tex Medi innehåller även finns i nästa nivå, Maxi osv.

Längst ner på sidan finns en sammanfattning av paket. Skillnaden mellan Maxi och Maxi plus är till exempel att det finns prover på vitaminer och mineraler i Maxi plus.

Läs gärna om våra olika program och om du vill veta mer om något eller har frågor och funderingar så kontakta oss via telefon på 08-122 000 20 eller via kontaktformuläret på sidan om hälsoundersökningarna.

Vad kan vi upptäcka?

Klicka gärna runt bland våra Hälsoundersökningar

Medi
30 Blodtester
 • 1 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi
40 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus
50 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus MAN
52 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus MR
50 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Cancerkontroll
 • MR-screening