Arne Ousbäck

Med bred klinisk erfarenhet från kardiologi, akutsjukvård och internmedicin tar Dr Ousbäck emot patienter för hälsoundersökningar.

Bakgrund
  • Fd överläkare på sjukhus med hela det internmedicinska arbetsfältet som verksamhetsområde
  • Representerade disciplinerna internmedicin och kardiologi vid uppbyggnaden av akutkliniken på Karolinska sjukhuset Utbildning
Utbildning
  • Läkarutbildning vid Karolinska institutet
  • Deltagit i klinikanslutna forskningsprogram inom Karolinska sjukhuset
Specialistområde
  • Kardiologi
  • Internmedicin
  • Geriatrik
  • Akutsjukvård
Kardiologi Internmedicin