VÅRA HÄLSOUNDERSÖKNINGAR

Kontakta oss!

Lämna dina kontaktuppgifter så ringer vi upp dig!

*” anger obligatoriska fält

VÅR GRUNDARE BERÄTTAR

Grunden för vårt arbete

Jag heter Jörgen Boethius och är läkare. 2010 startade jag en läkarmottagning som är inriktad på hälsoundersökningar och förebyggande hälsovård. Jag är pensionerad och tidigare var jag neurokirurg på Karolinska sjukhuset.

Tidig upptäckt är nyckeln till att bota cancer

Orsaken till att vi började med mottagningen är att jag av privata skäl fick anledning att tänka över hur man skulle kunna förbättra möjligheterna att bota cancer. Alla experter är ense om att en tidig upptäckt är det helt avgörande för hur bra man lyckas med en cancerbehandling. 
Vi beslöt att börja undersöka patienter som var friska för att försöka finna tidiga tecken på cancer och andra sjukdomar. Under resans gång har vi också kommit att förstå vad den epidemi av diabetes typ 2 på ett djupare sätt och nu mäter vi långtidsblodsocker (HBA1c) på så många människor som möjligt.

Förebyggande hälsovård

Jag har skrivit dessa texter bl.a. för att ge synpunkter på förebyggande hälsovård. Detta är ett ämne där alla är överens om att förebyggande hälsovård i princip är bra och önskvärt. Men där uppfattningarna skiljer sig mycket när man kommer ner på detaljnivå. 
Problemet är ofta att man inte har möjlighet att ge ett klart besked om hur värdefull en viss åtgärd är. Detta beror i sin tur på att kunskapen ofta är ofullständig. Det blir därför i stor utsträckning en bedömningssak hur man skall ställa sig i olika frågor. Det blir med andra ord inte fråga om klara fakta utan mer om personliga uppfattningar och prioriteringar.

Diagnos före Symptom

På Vegatus sysslar vi huvudsakligen med att göra hälsoundersökningar som syftar till att upptäcka sjukdomar innan de ger symptom och när det fortfarande är lätta att behandla. (Diagnos före Symptom)
Vårt arbete har mötts med uppskattning från många håll, men samtidigt har andra hävdat att hälsoundersökningar var meningslösa och bara gav upphov till ökade kostnader samt oro hos patienterna.

De flesta dör i hjärt-kärlsjukdomar eller cancer

Hjärt-och kärlsjukdomar står för ca 50% av all dödlighet. Nästa sjukdomsgrupp är cancer som står för ca 30% av dödligheten.
Vi har försökt att hitta cancer i ett tidigt stadium med hjälp av tumörmarkörer (kemiska ämnen som utsöndras av tumörerna och som man finner i blodet hos patienter med vissa typer av cancer).
Hittar man tumörer i tidigt stadium med MR så är de som regel botbara. 
Potentiellt är detta mycket lovande och det ser ut som om vi skulle kunna ta fram metoder som täcker 80% av alla dödsorsaker. Det känns som att framtidens medicin håller på att ta form.