Cancerscreening vad är det

Det verkar finnas en viss osäkerhet om vad man menar med cancerscreening. Många människor uppfattar att det rör sig om någon form av röntgenundersökning. Det vanligaste sättet att använda ordet screening är att det betyder att man undersöker symptomfria människor för att hitta tidiga tecken på en sjukdom.

Vegatus

Olika typer av screening

Det kan vara frågan om en röntgenundersökning. Som i mammografi där man röntgar brösten på friska kvinnor för att hitta bröstcancer i ett tidigt och botbart stadium. Det kan också vara fråga om en undersökningsmetod som inte har någonting med röntgen att göra.

Blodprov kan användas för cancerscreening

PSA är ett blodprov som används för att varna för risk för prostatacancer. PSA betyder prostataspecifikt antigen och är ett ämne som läcker ut ur prostatakörteln i ökad mängd om man har prostatacancer, godartad prostataförstoring eller prostatainflammation. Det finns även ett nytt blodprov som kan användas för att screena för prostatacancer, Stockholm-3. Här syftar man således på ett blodprov och inte en röntgenundersökning när man screenar för prostatacancer.

Begreppet cancerscreening avser således att man undersöker symptomfria och som regel friska människor för att finna tidiga tecken på sjukdom som cancer oberoende av vilken metod man använder vid själva undersökningen.

Vegatus

Falskt positiva fynd

När man cancerscreenar får man ett antal falskt positiva fall. Detta är människor där screeningsundersökningen ger ett resultat som gör att man misstänker till exempel cancer. När man som läkare ger detta besked ger man självklart också besked om vad som skall ske i nästa steg t.ex. remiss till specialist för vidare utredning.

Det är självklart att en patient som får detta besked blir mycket orolig och ofta visar ju utredningen att det inte är frågan om något farligt och oron kan uppfattas som om den varit onödig. Detta är ett problem som diskuterats mycket bland läkare.

Skrivet av Vegatus grundare, doc Jörgen Boëthius