Tarmbakterier är skitviktiga

Jag har skrivit om tarmbakterier tidigare och det är verkligen ett nytt och intressant medicinskt område som plötsligt har börjat öppna sig för oss. Tidigare har man inte alls förstått att det var viktigt vilka bakterier som man hade i tarmen.

Att det var så berodde på att man inte kunde ta reda på vilka bakterier det var frågan om annat än genom att få bakterierna att växa i bakterieodlingar. I tarmen finns det 100 000-tals olika bakterier (så kallat mikrobiom). Det är bara några enstaka bakterier som går att odla. De allra flesta tarmbakterierna växer inte i odling så tidigare fanns det ingen möjlighet att ta reda på vilka de var.

DNAanalys

DNAanalys av tarmbakterier

Nu kan man ta reda på vilka bakterier som finns i tarmen genom att analysera vilka typer av DNA (arvsmassa) som finns i avföringen.
Den största mängden DNA i din avföring kommer förstås från dig själv.
Från alla de celler som varit en del av din tarmslemhinna och som lossnat och ramlat ut i tarmen.

Men alla bakterier som finns i tarmen har ju var och en sin egen arvsmassa.
Nu mera kan man analysera DNAt i avföringen så bra att man kan bestämma precist vilka bakterier som finns i din tarm och också hur många de varit.

I och med att vi nu kan ta reda på vilka bakterier som finns i tarmen så kan vi också undersöka vilka typer av bakterier som hör ihop med olika sjukdomar.
Samt också börja få idéer om vad man skall göra för att bli frisk.

Tarmbakterierna

Tarmbakterierna styrs av vad vi äter

Vilka bakterier man har i tarmen (mikrobiom) beror till stor del på vad man äter.
Men det finns också många andra viktiga faktorer.

Om man har ”fel” bakterier kan man ändra på detta genom att ändra diet.
Praktiskt har man idag kanske i första hand anledning att undersöka hur mikrobiomet ser ut om man har oklara tarmbesvär.
Undersökningen finns ännu inte allmänt i sjukvården.
Det är tekniskt komplicerad (känner igen tusentals olika DNA-typer) och därför dyr.
Allt detta är förstås både nytt och intressant.

Men vad har det med Vegatus och hälsa och göra? Jo, det är mycket vanligt att våra patienter har diarréer eller förstoppning eller någon annan typ av tarmrubbning. Tarmbakterierna påverkar också hälsan på andra sätt.
Ett exempel är att höga socker värden och typ 2 diabetes är kopplat till vissa typer av tarmbakterier.

Analys av mikrobiom

Analys av mikrobiom

Därför har vi nu ordnat det så att vi kan analysera våra patienters mikrobiom för att förbättra deras hälsoundersökningar, länk här.

För den som har besvär från tarmen med omväxlande diarréer och förstoppningar eller oklara smärtor så kan en analys av tarmbakterierna ge en ny möjlighet.

Målet är att förstå sjukdomar som kan vara både plågsamma.
Och där upprepade medicinska utredningar tidigare inte gett något resultat.
Vi räknar med att mikrobiomets sammansättning kommer att bli en självklar del av en heltäckande hälsoundersökning i framtiden.

I dag kan en sådan undersökning ge värdefull information om rubbningar i tarmfunktionen och även ge viktiga besked om hur man skall äta.

Om du strävar efter att fungera maximalt bra både fysiskt och psykiskt.
Så är det naturligtvis grundläggande att ha ett friskt mikrobiom.
Och en välfungerande tarm.

Skrivet av Jörgen Boëthius, grundare av Vegatus