Tankar kring Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik

Hej,
Vi har gått igenom Socialstyrelsens officiella dödsorsaksstatistik i Sverige för att försöka göra en bedömning av vad man kan få för fördelar (längre och friskare liv)  av att göra hälsoundersökningar med ett stort antal blodprover och med MR-undersökning på det sättet som det görs på Vegatus.  ”Statistiken” ser ut så här.

Vegatus

 Andel av dödsfall i  %


Cirkulation (Hjärtinfarkt, Stroke)            38 %
Tumörer (Cancer)                                   26 %
Lungor (Kol)                                           6,8 %
Psykiatri (Självmord)                              6,7 %
Skador (Olyckor)                                    5,8 %


Summa                                                       83,3 %

Förväntad positiv effekt av hälsoundersökning med MR och många  laboratorieprover (minskad dödlighet och minskad sjuklighet)


Cirkulation (Hjärtinfarkt, Stroke)           ja
Tumörer (Cancer)                                 ja
Lungor (Kol)                                          ja
Psykiatri (Självmord)                           kanske
Skador (Olyckor)                                   nej

Vegatus

Hälsoundersökningar fungerar

Självklart kan man diskutera olika enskildheter men den breda bilden tycker jag är slående.
Hälsoundersökningar är en effektiv metod för att förhindra tidig död.

Det är sant att dessa positiva effekter som jag bedömer som troliga inte är bevisade på ett rigoröst och vetenskapligt sätt.
Men det är också sant att det kommer att dröja många år innan man har vetenskapliga resultat i denna fråga.

Läkare och patient genomför blodprov under en hälsoundersökning i Stockholm

Vegatus

Det individuella beslutet

För den som funderar på hur de skall göra i dag med sitt eget liv och livssituation så är det därför inte realistiskt att vilja vänta med ett beslut tills man vet absolut säkert. Dagens beslut för varje individ att vara med eller inte vara med i ett screeningprogram som på Vegatus måste (som nästan alla riktigt viktiga beslut här i livet) fattas med det bristfälliga beslutsunderlaget som vi har i dag.
Mot den bakgrunden tycker jag att tabellen är intressant.

Skrivet av Vegatus grundare, doc Jörgen Boëthius