Säker effekt av hälsokontroll

Karolinska institutet har publicerat en sammanfattande och ganska slutgiltig rapport som säger att hälsokontroller är meningsfulla om de är kombinerade med en systematisk uppföljning.

Vegatus

Nyckeln är uppföljning av effektivt hälsokontroll

När hälsoundersökningar kombineras med ordentlig uppföljning så mår folk bättre och det gör att de blir mera effektiva i arbetet. Man kan också se att sjukskrivningarna minskar. Det är helt avgörande att hälsokontrollerna kombineras med systematiska uppföljningar. Detta är precis så som vi gör på Vegatus och därför blir det naturligtvis speciellt intressant för oss att få detta konstaterat vetenskapligt.

Vegatus

Tjänar företag på hälsokontroller?

De undersökte också hur mycket en arbetsgivare tjänar på att man gör denna typ av hälsokontroller inom ramen för företagshälsovården. Det visade sig här mycket glädjande att man som arbetsgivare får tillbaka mer än 3 gånger kostnaden för företagshälsovården i form av bättre arbetsförmåga och mindre sjukskrivningar. Detta är ju vad vi alltid trott och hoppats men det är ändå av avgörande betydelse för vår trovärdighet att få det goda ekonomiska utfallet bekräftat med solida vetenskapliga undersökningar! Det lönar sig att vara anständig och ta ansvar och det är ju verkligen en viktig kunskap att ta med sig.

Skrivet av Vegatus grundare, doc Jörgen Boëthius