Tjocktarms- och ändtarmscancer

En annan vanlig cancerform är den cancer som uppstår i tjocktarm och ändtarm, coloncancer. Den förekommer i olika former och en viktig form är när cancern börjar som polyper i slemhinnan och när dessa polyper senare går över till cancer. Benägenhet att bilda polyper är ärftlig och därför har man en ganska starkt ärftlig komponent i tjocktarms– och ändtarmscancer.

Även denna cancerform börjar i en godartad form, som mera successivt blir allt mer elakartad. Då tumören utvecklas så börjar den sätta metastaser. Man diagnostiserar den via blod i avföringen eller via omväxlande förstoppningar och diarréer. Behandlingen är kirurgisk och om man kan göra operationen tidigt brukar man kunna avlägsna tumören i sin helhet. Patienten blir då ganska snabbt helt frisk igen. Om tumören däremot har börjat sprida sig så är situationen helt annorlunda. Då ger man sedvanlig cancerbehandling mot spridd coloncancer.