Prostatacancer

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män. Den uppstår i prostatakörteln och har olika malignitetsgrader och växer snabbare om körteln utsätts för manligt könshormon.
Idag upptäcker man sannolikt de flesta prostatacancertumörer genom de screeningprogram där man mäter PSA (Prostata Specifikt Antigen) som är ett äggviteämne som normalt bildas i prostata. Det utsöndras också i ökad mängd av prostatacancer och godartat förstorad prostatavävnad och när prostata är infekterad av bakterier.

Symtomen är de samma som för prostataförstoring, d.v.s. svårigheter att kasta vatten.

Nyligen har ett nytt blodprov som gör att man kan hitta prostatacancer utvecklats vi Karolinska sjukhuset. Detta test kallas Stockholm 3 och man mäter PSA men också fyra andra komponenter i blodet som analyseras med ett avancerat AI-program.

När man genom ett blodprov får misstanke på att det finns en prostatacancer så gör man om blodprovet efter en månad och man känner också på prostatan via analöppningen. Om de höga PSA eller Stockholm 3 värdena står kvar efter en månad skickar man patienten till en urolog. Urologen känner åter igen på prostatan och bestämmer sedan om han skall göra en ultraljudsundersökning eller ta prover för mikroskopi.

Prostatacancer är mycket vanlig och i de flesta fallen så förblir cancern relativt godartad men inte allt för sällan blir tumören mera elakartad (den blir malign).  Detta är ett mycket stort problem när man skall bestämma hur cancern skall behandlas.

Den radikala behandlingen är operation och det kan göras och nu för tiden har man även hjälp av en robot (Da Vinci). Resultaten är som regel bra men det finns allvarliga biverkningar i första hand svårigheter att hålla urinen och impotens.

Man måste då ställa sig frågan om man ställer till mera skador genom att operera? Men samtidigt är det så att en tumör som i dag ser ganska godartad ut kan bli mera elakartad ganska snabbt och då har man genom sin senfärdighet låtit patientens botbara sjukdom förvandlas till en obotbar cancer.

Det är helt avgörande att denna diskussion sker öppet och förbehållslöst mellan patient och läkare

På Vegatus tas PSA eller Stockholm 3 proven med regelbundna mellanrum och vi hittar regelbundet nya prostatacancrar.  Eftersom undersökningen sker regelbundet så hittar vi cancrarna när de ännu är små. Vad det gäller att förebygga cancer så är PSA mycket framgångsrik och man bör absolut se till att man gör detta regelbundet. Skillnaden mellan att behandla en tidigt upptäckt cancer och en sen är enorm!