Prostatacancer

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män. Den uppstår i prostatakörteln och har olika malignitetsgrader (mått på hur mycket cancercellerna skiljer sig ifrån normala celler). De växer snabbare om körteln utsätts för manligt könshormon.

Idag upptäcker man sannolikt de flesta prostatacancertumörer genom de screeningprogram där man mäter PSA (Prostata Specifikt Antigen). PSA är ett äggviteämne som normalt bildas i prostata. Det utsöndras i ökad mängd av prostatacancer och vid godartat förstorad prostatavävnad, samt när prostata är infekterad av bakterier.

Nyligen har ett nytt blodprov, som gör att man kan hitta prostatacancer, utvecklats vid Karolinska sjukhuset. Detta test kallas Stockholm 3 och man mäter PSA, men också fyra andra komponenter i blodet som analyseras med ett avancerat AI-program.

När man genom blodprov misstänker att det finns en prostatacancer så gör man om blodprovet efter en månad. Man känner också på prostatan via analöppningen. Om de höga PSA- eller Stockholm 3 värdena kvarstår efter en månad skickar man patienten till en urolog. Urologen känner åter igen på prostatan och bestämmer sedan om han skall göra en ultraljudsundersökning eller ta prover för vidare undersökning.

Prostatacancer är mycket vanlig och i de flesta fall så förblir cancern relativt godartad, men ibland blir tumören mera elakartad (den blir malign). Detta är ett mycket stort problem när man skall bestämma hur cancern skall behandlas.

Den radikala behandlingen är operation och nu för tiden har man även hjälp av en robot (Da Vinci). Resultaten är som regel bra, men det finns allvarliga biverkningar, i första hand svårigheter att hålla urinen och impotens.

Man måste då ställa sig frågan om man ställer till mera skador genom att operera? En tumör som i dag ser godartad ut kan bli elakartad ganska snabbt och då har man genom sin senfärdighet låtit patientens botbara sjukdom förvandlas till en obotbar cancer.

Det är helt avgörande att denna diskussion sker öppet och förbehållslöst mellan patient och läkare

På Vegatus tas PSA eller Stockholm 3 proven med regelbundna mellanrum. Eftersom undersökningen sker regelbundet så hittar vi cancrarna när de ännu är små. Vad det gäller att förebygga cancer så är blodprovet PSA mycket framgångsrik. Skillnaden mellan att behandla en tidigt upptäckt cancer och en sen är enorm!