Om pankreascancer och bukspottkörtelcancer

Bukspottkörtelcancer (eller pankreascancer) är förhållandevis ovanligt. De flesta som drabbas av cancer i bukspottkörteln är över 70 år.
Pankreascancer, ett annat namn för bukspottkörtelcancer upptäcks dock tyvärr sällan innan den hunnit sprida sig. Det går vanligen inte att bota en långt framskriden pankreascancer varför behandlingen många gånger främst inriktas på att bromsa och lindra sjukdomen.
Det är därför det är så värdefullt att använda sig av screening för att hitta tidiga tecken på cancer i pankreas.
I Vegatus hälsoundersökningar så inkluderar vi just därför en tumörmarkör för cancer i bukspottkörteln, vilket ökar chanserna att hitta eventuell cancer tidigt.

Symptom vid pankreascancer

I början ger pankreascancer (cancer i bukspottkörteln) otydliga symptom, ibland inga symptom alls. Då sjukdomen utvecklas så kan man få symptom såsom t.ex.:

 • Ont i magen
 • Dålig aptit
 • Viktnedgång
 • Ont i ryggen
 • Gulsot (vilket visar sig genom att urinen blir mörkare och ögonvitor och hud antar en gul ton)

Varför får man bukspottkörtelcancer?

Det är inte klarlagt hur man får cancer i bukspottkörteln. För de flesta är anledningen slumpmässiga mutationer vid celldelning.
Det finns dock riskfaktorer som ökar risken för att få pankreascancer:

 • Rökning och snusning fördubblar risken
 • Kronisk inflammation i bukspottkörteln, som kan uppstå vid långvarig och hög alkoholkonsumtion, kan öka risken
 • Övervikt
 • Risken ökar också med åldern
 • Sjukdomen kan vara ärftlig, 5% av de som drabbas har en ärftligt ökad risk.

Vegatus screening använder sig av kombinationen läkarundersökning och blodprover. För att hitta tidiga tecken på olika typer av cancer använder vi bland annat tumörmarkörer i våra hälsoundersökningar och har på så sätt hittat cancer i bukspottkörteln hos våra patienter. När så sker remitteras patienten till specialistbehandling för bukspottkörtelcancer.

Våra Hälsoundersökningar

Medi
30 Blodtester
 • 1 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi
40 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus
50 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus MAN
52 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus MR
50 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Cancerkontroll
 • MR-screening