Lungcancer

Lungcancer uppstår därför att celler i lungvävnaden ändras så att de blir elakartade cancerceller. Det kan också finnas andra typer av elakartade tumörer i lungorna, men de är oftast dottertumörer som kommer från cancrar som uppstått i andra delar av kroppen.

Lungcancer står för flest dödsfall av alla cancersjukdomar. Det finns många olika typer av lungcancer och det är viktigt att skilja dem från varandra eftersom de olika typerna skall ha olika behandling.

Orsaker

Den vanligaste orsaken till lungcancer (och cancer i stort) är cancerframkallande kemiska ämnen (såsom de som finns i tobaksrök), strålning och virusinfektioner.

Rökning

Rökning, speciellt cigarettrökning, är den absolut vanligaste orsaken till lungcancerutveckling. I västvärlden orsakas ca 90 % av lungcancrar av cigarettrökning. Hos manliga rökare är risken att utveckla lungcancer cirka 17 % och hos kvinnor 12 %. Hos icke-rökare är risken cirka 1 %.

Ju mer en person röker, desto mer ökar risken för lungcancer. Om en person slutar röka sjunker denna risk allteftersom skadad lungvävnad ersätts och skadliga ämnen förs bort.

Icke rökare

Den vanligaste orsaken till lungcancer är rökning men 10-15 % av alla patienter med lungcancer är inte rökare. Att dessa får sjukdomen beror ofta på ärftliga faktorer men också på  miljöfaktorer som till exempel radon, asbest eller luftföroreningar.

Lungcancer kan ofta ses på röntgen och diagnos säkerställs sedan genom att man tar ett vävnadsprov för mikroskop-undersökning. Behandlingen och utfallet beror på cancertypen och på hur spridd cancern är och på patientens hälsotillstånd i övrigt.

Lungtumörer syns på Vegatus helkropps-MR. Även blodproverna kan ge värdefulla ledtrådar. Om MR tyder på att det finns en lungtumör remitteras patienten vidare till en lungklinik för vidare utredning och behandling.