Om hjärncancer

Det finns två olika typer av hjärncancer, dels de som uppstår i hjärnhinnorna och dels de som uppstår i hjärnsubstansen.

En hjärntumör som uppstår i hjärnhinnorna eller hjärnnerverna (meningiom, neurinom) är som regel godartade. De växer långsamt och deras symptom beror på hur de ligger i förhållande till hjärnan.
Man försöker alltid operera dessa hjärntumörer och ta bort dem helt och hållet. Hur bra det går med operationen beror på om man kan ta bort tumören utan att skada hjärnan. Ibland måste man acceptera att priset för att ta bort hjärntumören helt och hållet är en viss hjärnskada.
Efter operationen återstår som regel en ganska lång och krävande rehabilitering.

En hjärntumör som uppstår i hjärnsubstansen (gliom) finns i olika malignitetsgrad. De växer alla i hjärnsubstansen och det är som regel omöjligt att operera bort dem helt och hållet.
Cancertumörer som växer långsammast (Grad I och II) kan växa så långsamt att patienten överlever 10 år eller mer.
De som växer snabbast tillhör några av de mest elakartade hjärntumörerna (Grad IV). Man kan inte operera bort dem och som regel avlider patienten efter något år. Det finns dock enstaka undantag. Det är okänt vad detta beror på.
Behandlingen av gliom är i första hand kirurgi. Man försöker då ta bort så mycket som möjligt av tumören.
Efter operationen är det vanligt att man ger strålbehandling.

Gammakniven är en apparat som gör det möjligt att bestråla en liten tumör från många olika håll så att man får en ”brännglaseffekt”. Hjärntumören får en mycket hög dos medan omgivningen får en mycket lägre dos. Metoden är uppfunnen av professor Lars Leksell på Karolinska sjukhuset och har inneburit stora förbättringar för vissa typer av tumörer.

Hjärntumör symptom

Det finns flera olika symptom på cancer i hjärnan, inget av dessa symptom är endast tecken på hjärntumör utan kan även beror på andra orsaker.
Ett av de vanligaste första symptom på hjärntumör är epileptiska anfall, dvs krampanfall som kan komma plötsligt. En del får svaga symptom och andra kraftigare anfall som även andra märker. Andra vanliga symptom på hjärntumör är huvudvärk, yrsel och illamående.
Beroende på var i hjärnan tumören sitter ser symptomen olika ut. Det är också vanligt med symptom på ögonen med synrubbningar (se dubbelt, minskat synfält etc).

Screena hjärncancer

Det finns flera olika typer av hjärncancer och inga screeningprogram görs i vanlig klinisk verksamhet, varken i Sverige eller internationellt. Det närmaste man idag kan komma för att screena för hjärncancer är att regelbundet göra MR-undersökningar av skallen. Med MR-screening på Vegatus så kan man upptäcka hjärntumörer från någon centimeters storlek.
Vegatus hälsoundersökning med helkropps-MR ser alla hjärntumörer vare sig de är godartade eller elakartade. Alla patienter undersöks neurologiskt och om man misstänker att det kan vara fråga om en hjärntumör remitteras patienten omedelbart till undersökning på en neurologklinik.

Vegatus hälsoundersökningar

Medi
30 Blodtester
 • 1 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi
40 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus
50 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus MAN
52 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus MR
50 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Cancerkontroll
 • MR-screening