Om bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och den förekommer i varierande elakhetsgrad. Dels i former som växer mycket långsamt, och som även om de sprider sig i hela kroppen ändå har ett mycket långsamt förlopp, och dels i högmaligna former. Högmaligna cancrar sprider sig snabbt i kroppen och leder till döden. Det vanligaste är att cancern börjar som en långsamt växande cancertyp och sedan blir allt mer elakartad.
Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Tumören finns också hos män, att den är så mycket vanligare hos kvinnor beror på att de kvinnliga könshormonen stimulerar tillväxten hos bröstkörtelceller.

Bröstcancer uppstår

Den uppstår genom att en cell i körtelvävnaden (som producerar mjölken) får en ändring i sin arvsmassa (DNA). Detta gör att den växer något snabbare än andra körtelceller. Ändringen i DNAt gör också att cellen sedan lättare får nya förändringar i DNAt. Varför detta ske vet man inte, men det är typiskt för många olika typer av cancer. En förändring i DNAt kallas för en mutation.
När tiden går blir det fler och fler mutationer i cellen och allt eftersom detta sker blir cellen mer och mer elakartad. Det innebär att den tenderar att lämna sin plats och börja sprida sig via blodet.
Cancer i brösten börjar som en liten klump av celler, som samlat på sig några av de mutationer som behövs för att tumören skall vara elakartad. Den börjar nu synas på röntgen (mammografi) eller MR, men den är skarpt avgränsad från den normala vävnaden i bröstet.
Den är lätt att operera bort och man kan då ta bort hela tumören och bota patienten.
När cellerna i tumören samlat på sig flera mutationer börjar de krypa bort från tumören och in i bröstvävnaden. Den skarpa gränsen mot den normala vävnaden som fanns tidigare börjar bli alltmer diffus.
Man måste nu ta bort hela bröstet när man opererar, eftersom det finns elakartade tumörceller överallt i den normala bröstvävnaden.
När tumörcellerna blivit ändå mera elakartade (malignifierats) så kommer de ut i lymfkärlen, som leder till lymfkörtlarna som sitter i axelhålan. Cancern är nu spridd och det räcker inte med enbart operation, utan man måste också behandla med strålning och cellgift.
Behandlingsresultaten blir sämre (färre patienter blir botade) och patienten får svårare att klara de biverkningar som den allt hårdare behandlingen ger.

Screening för bröstcancer

Det är viktigt att hitta tumören innan den börjat sprida sig. Det systematiska screeningprogrammet med mammografi har gjort att dödligheten i denna cancerform har minskat betydligt, även om den fortfarande är alltför stor. Även för andra vanligare typer av cancer har det förts diskussioner om screeningprogram.
Internationellt och i Sverige (sedan 1986) så finns det screeningprogram med mammografi. Det är en undersökning speciellt utformad för att undersöka bröstvävnad och det har inneburit en betydande minskning av dödligheten i bröstcancer.
Även om det inte är en njutbar undersökning för någon så kan mammografi vara extra smärtsamt för vissa. Det finns andra metoder att screena för bröstcancer även om de inte är lika snabba att genomföra eller lika kostnadseffektiva som mammografi. På Vegatus screenar vi våra patienter med hjälp av blodprover och tumörmarkör, som indikerar högre risk för bröstcancer. Man kan även använda tex ultraljud eller göra riktade undersökningar med MR-kamera för att leta efter bröstcancer.
Vegatus screening med hälsoundersökningar har hittat bröstcancer hos våra patienter och när det sker remitteras patienten till specialistbehandling.

Hälsoundersökningar för att upptäcka bröstcancer

Medi
30 Blodtester
 • 1 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi
40 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus
50 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus MAN
52 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus MR
50 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Cancerkontroll
 • MR-screening