Bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Den förekommer i varierande elakhetsgrad, dels i former som växer mycket långsamt och som även om de sprider sig i hela kroppen ändå har ett mycket långsamt förlopp och dels i högmaligna former som sprider sig mycket i hela kroppen och snabbt leder till döden. Det vanligaste är att bröstcancer börjar som en mera långsamt växande cancertyp och att den blir allt mera elakartad allt eftersom tiden går.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Tumören finns också hos män, att den är så mycket vanligare hos kvinnor beror på att de kvinnliga könshormonen stimulerar tillväxten hos bröstkörtelceller.

Bröstcancer uppstår

Den uppstår genom att en cell i körtelvävnaden (som producerar mjölken) får en ändring i sin arvsmassa (DNA), som gör att den växer något snabbare än andra körtelceller. Ändringen i DNAt gör också att cellen sedan lättare får nya förändringar i DNAt. Varför detta ske vet man inte men det är typiskt för många olika typer av cancer. En förändring i DNAt kallas för en mutation.

När tiden går blir det fler och fler mutationer i cellen och allt eftersom detta sker blir cellen mer och mer elakartad dvs den tenderar att lämna sin plats och den börjar sprida sig via blodet.

En bröstcancer börjar som en liten klump av celler som samlat på sig några av de mutationer som behövs för att tumören skall vara elakartad. Den börjar nu synas på röntgen (mammografi) eller MR men den är skarpt avgränsad från den normala vävnaden i bröstet.

Den är lätt att operera bort och man kan då ta bort hela tumören och bota patienten.

När cellerna i tumören samlat på sig flera mutationer börjar de krypa bort från tumören och in i bröstvävnaden. Den skarpa gränsen mot den normala vävnaden som fanns tidigare börjar bli mera suddig.

Man måste nu ta bort hela bröstet när man opererar eftersom det finns elakartade tumörceller över allt i den normala bröstvävnaden.

När tumörcellerna blivit ändå mera elakartade (malignifierats) så kommer de ut i lymfkärlen som leder till lymfkörtlarna som sitter i axelhålan. Cancern är nu spridd och det räcker inte med enbart operation utan man måste också behandla med strålning och cellgift.

Behandlingsresultaten blir sämre (färre patienter blir botade) och patienten får svårare att klara de biverkningar som den allt hårdare behandlingen ger.

Det är viktigt att hitta tumören innan den börjat sprida sig och det systematiska screeningprogrammet med mammografi har gjort att dödligheten i denna cancerform har minskat betydligt, även om den fortfarande är alltför stor.

Vegatus tumörmarkörer och MR-undersökning hittar bröstcancer och när det sker remitteras patienten till specialistbehandling.