Blodprov vid misstänkt cancer – tumörmarkörer

Det sker stora framsteg inom medicinsk forskning och speciellt inom klinisk kemi, dvs metoder som undersöker kroppsvätskor, vävnader, celler etc för att hitta tecken på sjukdomar och följa upp effekterna av behandling.

Ett spännande och viktigt område är blodprover vid misstänkt cancer, så kallade tumörmarkörer som avslöjar cancer.

I princip så går det till så att om en individ har en cancertumör så avsöndrar tumören mikroskopiska delar som sprides i blodet.
Dessa delar kan identifieras och koncentrationen av tumörmarkörer i blodprovet bestäms. Ju högre koncentrationen är, desto större är risken för att man har en cancertumör.

Cancer tar olika lång tid att bli malign

En tumör genomgår olika stadier och utvecklas genom mutationer vid celldelningen till att börja som en godartad liten tumör till att växa till en större malign (elakartad) cancer. Denna process kan ta många år, olika beroende på typ av cancer.

Då cancern har blivit elakartad så börjar den sprida sig och sätta metastaser genom att dela sig och skicka ut små partiklar i blodomloppet. Dessa sätter sig på olika ställen i kroppen och kan där utvecklas till en ny tumör och på sikt till en cancertumör. De små partiklarna är tumörmarkörer.
Det är svårt att kliniskt bedöma tumörmarkörer för att nivån i blodet kan bero på många olika faktorer.
Olika individer reagerar olika på en tumör och mängden tumörmarkörer kan variera. Ett högt värde behöver inte innebära att patienten har cancer. Man ska alltid se tumörmarkörerna som en bedömning av risken för att det finns en tumör i kroppen och resultatet bör diskuteras noga med ansvarig läkare.

Det finns många olika typer av cancer

Det finns cirka 200 olika sorters cancer och de har olika sjukdomsförlopp och utvecklas olika. Det innebär också att olika typer av cancer blodprov och tumörmarkörer är kopplade till olika typer av tumörer. En del markörer har högre specificitet och andra lägre.

Vi har i våra hälsoundersökningar valt ut de som vi anser är mest relevanta och tillförlitliga att användas i screening som blodprov för att hitta cancer.

I den allmänna sjukvården användas tumörmarkörer huvudsakligen för att följa upp pågående eller avslutad behandling av cancer. Det vill säga läkarna kontrollerar att tumörmarkören sjunker i takt med behandlingen. Vi har valt att vända på begreppet och kontrollerar istället tumörmarkörer hos friska, för att tidigt se om de stiger – vilket ger en indikation på att det kan finnas misstanke om cancer.

Vi tar tumörmarkörer för de vanligaste typerna av cancer

Medi
30 Blodtester
 • 1 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi
40 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus
50 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus MAN
52 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus MR
50 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Cancerkontroll
 • MR-screening