Om cancer

Cancer är näst efter hjärt- kärlsjukdomarna den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Den är botbar om man hittar den tidigt, men väntar man för länge ökar dödligheten. I dag lyckas man bota ca 70% av alla patienter. Hur stor del som kan botas varierar beroende på cancerform. Grovt kan man säga att ju tidigare cancern upptäcks desto flera patienter kan botas.

Det finns flera faktorer som påverkar dödligheten i en cancerform. Dels hur snabbt den växer, dvs hur aggressiv cancern är. Den andra stora faktorn är hur tidigt man upptäcker cancern.

Aggressiv respektive malign cancer

Vissa cancerformer växer snabbare än andra. Varför de har olika tillväxttakt vet man inte med säkerhet. De snabbaste formerna är bukspottskörtelscancer och vissa typer av hjärncancer.

Cancern påverkas även till viss del av externa faktorer som vi kan påverka med vår livsstil. 30% av all cancer beror på livsstil och kan således påverkas genom kloka val. Huvudsakligen beror det på rökning, överdriven solning och kost med för mycket processad mat och rött kött, men även på allmänkondition och alkohol.

Tidig upptäckt är nyckeln till framgångsrik behandling

Den avgörande faktorn för bra behandlingsresultat är att en tumör upptäcks tidigt. Det finns olika metoder för att finna tumörer, screeningprogram är viktiga, men än viktigare är att själv vara uppmärksam på förändringar. Att undersöka hudförändringar och känna efter knölar i brösten eller på andra ställen. En vaksamhet för kroppens förändringar är bra.

Det visar sig bland annat i betydligt högre dödlighet i cancerformer som inte syns på utsidan. Cancer i ansiktet har nästan ingen dödlighet alls, medan cancer i munhålan har ca 30-40% risk att patienten avlider. Det är i princip ingen skillnad på typerna av cancer – men den ena syns tydligt och den andra sitter ofta dold långt in i munhålan.

Screening av cancer

Eftersom den tidiga upptäckten är så viktig så är det logiskt att undersöka friska människor för att hitta tidiga tumörer, sk screening. Detta görs rutinmässigt för bröstcancer (mammografi) och livmoderhalscancer (återkommande gynekologiska undersökningar) och har diskuterats för andra cancerformer, som tex tjocktarmscancer och prostatacancer (PSA). Det är mycket viktigt att gå på de screeningundersökningar som erbjuda.

Hälsokontroll hittar cancer

På Vegatus har vi under årens lopp upptäckt cancertumörer och våra patienter har därmed fått tidigare behandling och bättre förutsättningar för att bli botade. Vi använder flera metoder; som återkommande läkarundersökningar och regelbunden provtagning. Blodprovet PSA för att upptäcka prostatacancer fungerar utmärkt. Detsamma gäller undersökning vid blod i avföringen.

Blodprov cancer

Vi tycker oss också öka säkerheten med hjälp av tumörmarkörer, d.v.s. kemiska ämnen som tumörerna producerar och som återfinns i patientens blod. Tumörmarkörer är blodprov som letar efter spårämnen från tumörer i blodet. Man kan använda dem för att hitta olika typer av cancer men då de olika cancersjukdomarna kräver olika cancermarkörer har vi valt ut de som vi menar har bäst evidens. Även om cancer syns på blodprov så ska man tolka svaren med försiktighet och diskutera dem med sin läkare.

Vi gör även helkropps MR-undersökningar och har genom dessa kunnat upptäcka flera cancertumörer på ett tidigt stadium, när de ännu är botbara.

Ring oss gärna på 08-122 000 20 eller maila på info@vegatus.se om du vill veta mera.

Läs mer om cancer

Våra Hälsoundersökningar

Medi
30 Blodtester
 • 1 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi
40 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus
50 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus MAN
52 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus MR
50 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Cancerkontroll
 • MR-screening

Jörgen Boëthius, neurokirurg med neuroonkologi som specialitet & initiativtagare till Vegatus

“Det går att bota cancer. Och det är klart att man skulle bota fler om man upptäckte den tidigare.”