Cancer

Cancer är näst efter hjärt- kärlsjukdomarna den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Men den är botbar om man hittar den tidigt nog.  Gör man det är sjukdomen nästan alltid botbar men om man väntar för länge dör de flesta patienterna. I dag lyckas man bota ca 50% av alla patienter. Hur stor del som kan botas varierar för olika cancerformer. Grovt kan man säga att ju tidigare cancern kan upptäckas desto flera patienter kan botas.

Eftersom den tidiga upptäckten är så viktig ligger det nära till hands att försöka undersöka friska människor för att hitta tidiga tumörer, sk screening. Detta görs rutinmässigt för bröstcancer (mammografi) prostatacancer (PSA) cervixcancer (återkommande gynekologiska undersökningar) och har diskuterats för andra cancerformer (tjocktarmscancer).

På Vegatus har vi under årens lopp upptäckt cancertumörer som därmed fått en tidigare behandling och bättre förutsättning till att bli botad. Vi använder flera metoder som återkommande läkarundersökningar och regelbunden provtagning. PSA för att upptäcka prostatacancer, fungerar utmärkt. Detsamma gäller undersökning vid blod i avföringen. Vi tycker oss också öka säkerheten med hjälp av tumörmarkörer, d.v.s. kemiska ämnen som tumörerna producerar och som återfinns i patientens blod även om denna verksamhet kan ses på olika sätt.

Vi gör även helkroppsMR-undersökningar och har stora förhoppningar på att vi genom dessa skall kunna upptäcka flera cancertumörer på ett tidigt stadium när de ännu är botbara.

Ring oss gärna på 08-122 000 20 eller maila på info@vegatus.se om du vill veta mera.

Jörgen Boëthius, neurokirurg med neuroonkologi som specialitet & initiativtagare till Vegatus

“ Det går att bota cancer. Och det är klart att man skulle bota fler om man upptäckte den tidigare.”