Cancer

Cancer är näst efter hjärt- kärlsjukdomarna den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Den är botbar om man hittar den tidigt, men väntar man för länge ökar dödligheten. I dag lyckas man bota ca 70% av alla patienter. Hur stor del som kan botas varierar beroende på cancerform. Grovt kan man säga att ju tidigare cancern upptäcks desto flera patienter kan botas.

Eftersom den tidiga upptäckten är så viktig så är det logiskt att undersöka friska människor för att hitta tidiga tumörer, sk screening. Detta görs rutinmässigt för bröstcancer (mammografi)och livmoderhalscancer (återkommande gynekologiska undersökningar) och har diskuterats för andra cancerformer, som tex tjocktarmscancer och prostatacancer (PSA).

På Vegatus har vi under årens lopp upptäckt cancertumörer och patienter har därmed fått tidigare behandling och bättre förutsättningar för att bli botade. Vi använder flera metoder; som återkommande läkarundersökningar och regelbunden provtagning. Blodprovet PSA för att upptäcka prostatacancer fungerar utmärkt. Detsamma gäller undersökning vid blod i avföringen. Vi tycker oss också öka säkerheten med hjälp av tumörmarkörer, d.v.s. kemiska ämnen som tumörerna producerar och som återfinns i patientens blod. Tumörmarkörer är blodprov som letar efter spårämnen från tumörer i blodet. Man kan använda dem för att hitta olika typer av cancer men då de olika cancersjukdomarna kräver olika cancermarkörer har vi valt ut de som vi menar har bäst evidens. Även om cancer syns på blodprov så ska man tolka svaren med försiktighet och diskutera dem med sin läkare.

Vi gör även helkroppsMR-undersökningar och har genom dessa kunnat upptäcka flera cancertumörer på ett tidigt stadium, när de ännu är botbara.

Ring oss gärna på 08-122 000 20 eller maila på info@vegatus.se om du vill veta mera.

Jörgen Boëthius, neurokirurg med neuroonkologi som specialitet & initiativtagare till Vegatus

“ Det går att bota cancer. Och det är klart att man skulle bota fler om man upptäckte den tidigare.”