Tarmar

Om tarmbakterier

Mag- och tarmbesvär kan te sig på många olika sätt. Det kan yttra sig som buksmärtor som kan vara akuta dvs komma plötsligt och då ofta vara kombinerade med feber. Om man får sådana besvär skall man åka in till akuten eftersom det kan röra sig om något som behöver opereras akut som t.ex. blindtarmsinflammation.

Kontakta oss om du vill veta mera på 08-122 000 20 eller info@vegatus.se

Tarmbakterier kan var en orsak till magbesvär

Under de senaste åren har det blivit allt mera tydligt att många tarmsjukdomar uppstår därför att det finns fel bakterier i tarmen. Kopplingen mellan tarmbakterier och sjukdomar är inte begränsad till sjukdomar i tarmen utan man misstänker att det kan finnas sådana kopplingar också mellan bakterier och fetma och även annat. Att det finns fel bakterier i tarmen kan bero på att man fått antibiotika som dödat de ”rätta” bakterierna eller att man ätit fel, oftast att man ätit för lite fibrer.

På Vegatus har vi därför börjat analysera avföringen och på så sätt fått reda på vilka tarmbakterier man har och hur många de är. Analysen går till på så sätt att man bestämmer vilka bakterie-DNAn (bakteriernas arvsmassa) som finns i avföringen och då får man reda på vilka bakterier som finns i tarmen och hur många de är.

 

Analysen presenteras i en omfattande rapport och kompletteras med blodprover. Resultaten förklaras av en erfaren läkare och du får en grundlig genomgång av din hälsa och livsstil.

DNA-analys av mikrobioma (tarmbakterier)

Programmet vänder sig till personer som vill ha största möjliga kontroll över sin hälsa och som vill känna att det gjort vad som är möjligt för att undvika allvarliga sjukdomar. Läs mer om paketet HÄR