Tarmar och mikrobiom

Tarmbakterier kan ge magbesvär

Under de senaste åren har det blivit allt mera tydligt att många tarmsjukdomar uppstår därför att det finns fel bakterier i tarmen. Kopplingen mellan tarmbakterier och sjukdomar är inte begränsad till sjukdomar i tarmen, utan man misstänker att det kan finnas sådana kopplingar också mellan bakterier, fetma och även annat. Att det finns fel bakterier i tarmen kan bero på att man fått antibiotika som dödat de ”rätta” bakterierna eller att man ätit fel, oftast att man ätit för lite fibrer.
På Vegatus analyserar vi avföringen och på så sätt får vi reda på vilka tarmbakterier man har och hur många de är. Analysen går till så att man bestämmer vilka bakterie-DNA (bakteriernas arvsmassa) som finns i avföringen och får då reda på vilka bakterier som finns i tarmen.
Analysen presenteras i en omfattande rapport och kompletteras med blodprover. Resultaten förklaras av en erfaren läkare och du får en grundlig genomgång av din hälsa och livsstil.

DNA-analys av mikrobiom (tarmbakterier)

Programmet vänder sig till personer som vill ha största möjliga kontroll över sin hälsa och som vill känna att det gjort vad som är möjligt för att undvika allvarliga sjukdomar.
Läs mer om undersökningen HÄR

Våra Hälsoundersökning

Medi
30 Blodtester
 • 1 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi
40 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus
50 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus MAN
52 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus MR
50 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Cancerkontroll
 • MR-screening