Sköldkörteln och sjukdomar

Sköldkörteln är en körtel som sitter på halsen under struphuvudet, och den är ofta svår att känna. Vid vissa sjukdomar kan den bli förstorad och detta kallas för struma.
Sköldkörtelns huvudfunktion är att reglera kroppens ämnesomsättning, vilket grovt betyder hur mycket energi som skall förbrukas per tidsenhet.
Sköldkörteln producerar ett hormon som kallas thyroxin. I varje molekyl av detta hormon ingår fyra jodatomer (T4). När hormonet har bildats utsöndras det ut i blodet. Med hjälp av blodet sprids hormonet till alla celler i kroppen. Överallt i kroppen finns ett enzym som tar bort en av de fyra jodatomerna, så att ett nytt hormon bildas. Detta hormon (T3) går sedan in i cellerna och reglerar cellernas ämnesomsättning.
Sköldkörtelns aktivitet regleras av ett hormon som kallas TSH (thyroideastimulerande hormon). TSH utsöndras från en körtel som ligger direkt under hjärnan och den kallas hypofysen. Hypofysen regleras från hjärnan, som känner av att det finns lagom med T4 i kroppen.

Det är vanligt att sköldkörteln angrips av de egna vita blodkropparna, som ett uttryck för en autoimmun process. Denna sjukdom kallas för Hashimotostruma och är kanske den vanligaste sköldkörtelsjukdomen. Sjukdomen är vanligast hos kvinnor (ca 90%).
I början av sjukdomsförloppet gör inflammationen att det bildas för mycket T4, men ganska snart blir körteln så skadad att produktionen T4 inte räcker. Då kan man ge T4 som ersättningsmedicin (Levaxin) vilket i regel är tillräckligt. Vissa patienter kan behöva få T4 medicineringen kompletteras med T3 medicinering. Hur detta skall ske är en fråga för en specialist i endokrinologi.
I Vegatus hälsoundersökningar ingår sköldkörtelprover rutinmässigt för kvinnor. Sjukdomen är relativt ovanlig bland män och därför tar vi endast sköldkörtelprover när det finns en misstanke om att något kan vara fel.

Sammanställning av våra hälsoundersökningar

Medi
30 Blodtester
 • 1 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi
40 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus
50 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus MAN
52 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus MR
50 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Cancerkontroll
 • MR-screening