Artros och brosket

Om artros

Artros är en sjukdom som beror på att brosket mellan lederna bryts ner snabbare än det återbildas.
Mellan alla leder finns det plattor eller diskar av brosk som dämpar och underlättar att lederna rör sig mot varandra. Om dessa blir tunna eller porösa så kan det leda till att benen till slut ligger dikt emot varandra och skaver vilket är mycket smärtsamt.
Det är vanligast i knän, höfter och händer. Fler kvinnor än män har sjukdomen.
Det finns inget botemedel utan behandling inriktas på att hindra utvecklingen av sjukdomen. Det mest effektiva är att fortsätta vara fysiskt aktiv. Omväxlande aktivitet som promenader, cykling, trädgårdsskötsel med mera rekommenderas. Det är inte farligt om det gör lite ont då man rör på leden men smärtan ska inte hålla i sig mer än 24 timmar och aktiviteten skall inte förvärra den ursprungliga smärtan från leden.
Anledningen till att aktivitet rekommenderas är att det hjälper brosket att hålla sig friskt och återbildas i största möjliga utsträckning.

Riskfaktorer vid artros

 • Ålder
 • Kön, fler kvinnor än män drabbas
 • Övervikt
 • Ärftlighet
 • Ensidig belastning av leder, tex vid monotona arbetsmoment

Symptom vid artros

Symptomen kommer smygande under längre tid och det är ofta svårt att säga direkt då besvären började:

 • Smärta i leden
 • Stelhet, ofta efter stillasittande/sömn
 • Minskad rörlighet
 • Svullnad och/eller knotiga utväxter runt leden

Behandling vid artros

Den enda behandlingen som finns är fysisk aktivitet, smärtstillande eller operation. Beroende på patientens allmäntillstånd så anpassas nivån efter vad som är rimligt. Effektivt brukar FaR vara, det vill säga fysisk aktivitet på recept.
Det finns även så kallade artrosskolor som är ett evidensbaserat program som leds av en fysioterapeut som finns i hela landet. Det behövs ingen remiss för att delta i utbildningen.
Operation och protes är möjlig, men med båda lösningarna tillkommer det andra problem med mindre rörlighet och de görs därför som ett sista steg.
Sjukdomen utvecklas vanligen i leder med stor belastning som händer, axel, höft och knän.

Artros handled

Handleden är komplicerad och det är inte ovanligt med smärta vid belastning. Om smärtan inte går över med smärtstillande och lättare träning så sök läkare för diagnos. Det är vanligt i fingrar och framför allt i tummen, artros i handleden är dock mer ovanligt.

Artros höft

Till skillnad från andra leder så är artros i höfterna lika vanligt bland män som kvinnor. Vanligen så utvecklas sjukdomen långsamt under lång tid och smärtan uppstår först vid belastning, tex då man ska börja röra på sig efter vila eller sömn. Senare tillkommer smärta vid vila och en tilltagande stelhet och minskad rörelseförmåga.  

Artros axel

Det är ganska vanligt med artros i axeln särskilt hos patienter över 65 års ålder. Typiska symptom är smärta vid rörelse eller beröring och att axelns rörlighet påverkas menligt. Även här är det viktigt med fysisk aktivitet för att behålla rörlighet i led och brosk.

Artros knä

Oftast märks artros i knäna genom smärta vid belastning och vanligare hos de som varit aktiva inom kontaktidrotter som ishockey och fotboll.

Våra Hälsoundersökningar

Medi
30 Blodtester
 • 1 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi
40 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus
50 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus MAN
52 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus MR
50 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Cancerkontroll
 • MR-screening