Leder och sjukdomar i rörelseorganen

Rörelseapparaten

Sjukdomar i rörelseapparaten, huvudsakligen i rygg och leder, är de som ger upphov till flest sjukskrivningar. Dessa sjukdomar är sällan livshotande, men de är smärtsamma, långvariga, kroniska och förstör livskvaliteten.
Sjukdomarna är ofta autoimmuna och uppstår därför att patientens vita blodkroppar angriper den egna vävnaden. Det finns många exempel på sådana sjukdomar, tex. rheumatoid artrit (kronisk ledgångsreumatism) och diabetes typ 1 (medfödd diabetes). Sjukdomarna uppstår därför att blodkropparna som normalt skall angripa bakterier och andra kroppsfrämmande partiklar på något sätt tar fel, och börjar tro att vävnaden i leder är en främmande vävnad. Riktigt varför detta sker är inte helt klart, men det förefaller som om ledvävnaden kemiskt har vissa likheter med bakterier. Detta gör att de vita blodkropparna helt enkelt tar fel.
När blodkropparna angriper ledvävnaden uppstår en inflammation. Denna gör att lederna värker, svullnar och blir röda. En infektion är inte samma sak som en inflammation, utan inflammationen är kroppens sätt att försvara sig mot en infektion. Inflammationen uppstår när de vita blodkropparna angriper bakterier eller kroppens egen vävnad. Ett annat typiskt tecken är att sänkan (SR) stiger.

Sjukdomarna i rörelseorganen kan också ha sin grund i förslitningsskador på lederna, sk. artros. Detta är en åldersförändring som drabbar de flesta människor när de blir äldre. De finns också andra sjukdomar av liknande typ, t.ex diskbråck som uppstår pga sprickor i en mellankotskiva.
Sjukdomar i rörelseapparaten är svåra att screena för eller förebygga. Vi på Vegatus tycker dock att vi kan bidra till deras behandling med hjälp av ergonom, naprapat och inte minst eftersom våra läkare har specialkunskaper inom området.

Några av Våra Hälsoundersökningar

Medi
30 Blodtester
 • 1 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi
40 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus
50 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus MAN
52 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus MR
50 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Cancerkontroll
 • MR-screening