Autoimmuna sjukdomar

En stor och viktig grupp sjukdomar är de autoimmuna sjukdomarna. Dessa uppstår när kroppens vita blodkroppar attackerar den egna vävnaden. Exempel på sådana sjukdomar är diabetes typ 1, MS, struma, reumatoid artrit, ulecerös kolit (en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom) och annat.

Sjukdomen uppstår när ett främmande äggviteämne kommer in i blodet. När detta händer aktiveras den typ av vita blodkroppar som kan angripa celler som har detta äggviteämne på sin yta och blir också flera. Normalt händer inte så mycket mera men om det främmande äggviteämnet liknar ett äggviteämne som är en del av kroppen och finns på några av kroppens celler så kommer de aktiverade vita blodkropparna att börja anfalla dess celler trots att de är en del av kroppen.

Beroende på vilka celler det är frågan om kommer man nu att få autoimmuna sjukdomar i olika organsystem.

Mag- och tarmbesvär

Mag- och tarmbesvär kan te sig på många olika sätt. Det kan yttra sig som buksmärtor som kan vara akuta dvs komma plötsligt och då ofta vara kombinerade med feber. Om man får sådana besvär skall man åka in till akuten eftersom det kan röra sig om något som behöver opereras akut som t.ex. blindtarmsinflammation.

Mag- och tarmbesvär kan också vara mera kroniska och man har då ofta en kombination av buksmärtor, diarréer och förstoppning. Besvär av den här typen kan bero på kända sjukdomar som ulcerös colit eller Crohns sjukdom men det kan också bero på infektioner eller allergier eller något annat men ibland hittar man ingen förklaring till symptomen och då brukar man kalla det för IBS (Irritable Bowel Syndrom).

Kroniska mag-tarmsjukdomar kan vara invalidiserande och förorsaka betydande lidande även om man inte kommer fram till exakt vad som är orsaken. De är ofta svåra att behandla.

Man tror också att olika tarmsjukdomar kan vara en inkörsport för autoimmuna processer på så sätt att tarmsjukdomen gör att tarmväggen släpper igenom främmande äggviteämnen som kan ta sig genom tarmväggen och komma in i blodet (leaky gut).

När de främmande äggviteämnena kommer in i blodet angrips de genast av de vita blodkroppar eftersom de är främmande äggviteämnen och de vita blodkropparnas uppgift är att försvara kroppen genom att genast angripa alla främmande äggviteämnen (det kan vara bakterier eller virus eller cancerceller).

Problemet är att de främmande äggviteämnena kan vara mycket lika äggviteämnen som finns naturligt i kroppen. De vita blodkropparna kan nu bli förvirrade och börja angripa ett äggviteämne som finns naturligt kroppen och som skall vara där och på så sätt uppstår en autoimmun sjukdom.

Vid en autoimmun sjukdom börjar de vita blodkropparna angripa kroppens egna vävnader som har äggviteämnen som liknar de främmande äggviteämnena. Det finns många exempel på detta.

Diabetes typ 1. De egna blodkropparna angriper de celler i bukspottskörteln som producerar insulin.

Rheumatoid artrit. De egna blodkropparna angriper bindväven i lederna.

MS. De egna blodkropparna angriper nervceller i hjärnan.

Sköldkörtelinflammation. De egna blodkropparna angriper de celler i sköldkörteln som producerar sköldkörtelhormon.

Ulcerös colit och Chrons sjukdom. De egna blodkropparna angriper de celler i tarmslemhinnan.

Och mycket annat.