Om autoimmuna sjukdomar

En stor och viktig grupp sjukdomar är de autoimmuna sjukdomarna. Dessa uppstår när kroppens vita blodkroppar attackerar den egna vävnaden. Exempel på sådana sjukdomar är diabetes typ 1 (medfödd diabetes), MS (multipel skleros som påverkar centrala nervsystemet), struma (förstorad sköldkörtel), reumatoid artrit (ledgångsreumatism), ulecerös kolit (kronisk inflammatorisk tarmsjukdom) och annat.
Sjukdomarna uppstår när ett främmande äggviteämne kommer in i blodet. Då aktiveras de vita blodkroppar som kan angripa celler som har just detta äggviteämne på sin yta. Om det främmande äggviteämnet liknar äggviteämnen som är en del av kroppen och finns på kroppens egna celler, så kommer de aktiverade vita blodkropparna att börja anfalla dessa celler trots att de är en del av kroppen. Kroppens egna immunförsvar börjar angripa det som det egentligen är tänkt att skydda.
Beroende på vilka celler det är frågan om kommer man nu att få autoimmuna sjukdomar i olika organsystem.

Mag- och tarmbesvär

Mag- och tarmbesvär kan te sig på många olika sätt. Det kan yttra sig som buksmärtor som kan vara akuta dvs komma plötsligt och då ofta vara kombinerade med feber. Om man får sådana besvär skall man åka in till akuten eftersom det kan röra sig om något som behöver opereras akut, t.ex. blindtarmsinflammation.
Mag- och tarmbesvär kan också vara mera kroniska och man har då ofta en kombination av buksmärtor, diarréer och förstoppning. Besvär av den här typen kan bero på kända sjukdomar som ulcerös colit eller Crohns sjukdom (inflammatorisk tarmsjukdom) men det kan också bero på infektioner, allergier eller något annat. Ibland hittar man ingen förklaring till symptomen och då brukar man kalla det för IBS (Irritable Bowel Syndrom).
Kroniska mag-tarmsjukdomar kan vara invalidiserande och förorsaka betydande lidande, även om man inte kommer fram till exakt vad som är orsaken. De är ofta svåra att behandla.
Man tror också att olika tarmsjukdomar kan vara en inkörsport för autoimmuna processer på så sätt att tarmsjukdomen gör att tarmväggen släpper igenom främmande äggviteämnen som kan ta sig genom tarmväggen och komma in i blodet (leaky gut).
När de främmande äggviteämnena kommer in i blodet angrips de genast av de vita blodkroppar, eftersom de är främmande äggviteämnen och de vita blodkropparnas uppgift är att försvara kroppen (det kan vara bakterier eller virus eller cancerceller).
Problemet är att de främmande äggviteämnena kan vara mycket lika äggviteämnen som finns naturligt i kroppen. Vid en autoimmun sjukdom börjar de vita blodkropparna angripa kroppens egna vävnader, som har äggviteämnen som liknar de främmande äggviteämnena. Det finns många exempel på detta.

Diabetes typ 1. De egna blodkropparna angriper de celler i bukspottskörteln som producerar insulin.

Rheumatoid artrit. De egna blodkropparna angriper bindväven i lederna.

MS.De egna blodkropparna angriper nervceller i hjärnan.

Sköldkörtelinflammation. De egna blodkropparna angriper de celler i sköldkörteln som producerar sköldkörtelhormon.

Ulcerös colit och Chrons sjukdom. De egna blodkropparna angriper celler i tarmslemhinnan.

Och mycket annat.

Läs mer om Autoimmuna sjukdomar

Medi
30 Blodtester
 • 1 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi
40 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus
50 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus MAN
52 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus MR
50 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Cancerkontroll
 • MR-screening