Om impotens

Impotens är ett problem som plågar många män när de blir lite äldre. Den vanligaste orsaken till detta är åderförkalkning som fram för allt drabbar de små blodkärl som går till nerverna som går till penis. Vad som händer är att när nerverna inte får den blodförsörjning som de skall ha så slutar de att fungera.
Erektionen beror på att svällkropparna i penis fylls med blod under högt tryck. Detta regleras av det parasympatiska nervsystemet (icke viljestyrt) och när dess nerver slutar att fungera upphör också förmågan att få erektion.
Känseln i penis blir sämre då nervernas blodförsörjning försämras, vilket naturligtvis påverkar förmåga att få erektion. Funktionen försämras också i de nerver som reglerar blodflödet i penis.
Det är vanligt att denna typ av åderförkalkning blir sämre om blodsockret är förhöjt och därför är kanske typ 2 diabetes den vanligaste orsaken till impotens. Detta gör det också extra viktigt att kontinuerligt kontrollera sitt blodsocker och eventuella tendenser att utveckla diabetes typ 2.
Impotens behöver dock inte bero på åderförkalkning utan kan ha många andra förklaringar som t.ex. bristande produktion av manligt könshormon i testiklarna eller psykologiska skäl.
Vegatus driver en mycket aktiv linje när det gäller tidig upptäckt av diabetes typ 2 och vad man skall göra för att hindra diabetesutvecklingen och dess följdproblem.

Våra olika Hälsoundersökningar

Medi
30 Blodtester
 • 1 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi
40 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus
50 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus MAN
52 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus MR
50 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Cancerkontroll
 • MR-screening