Hjärtinfarkt

Hjärt- kärlsjukdomar är den kanske viktigaste sjukdomsgruppen, då den innefattar hjärtinfarkter som är den största dödsorsaken i Sverige men också många andra allvarliga sjukdomar.

Sjukdomarna förorsakas av åderförkalkning som gör att blodkärlen sätts igen. I Sverige börjar människor få åderförkalkning redan i 20-årsåldern och under åren ökar förkalkningen successivt. Vid 50 börjar hjärtbesvär och andra åderförkalkningsrelaterade sjukdomar uppträda även om man kan se enstaka patienter som är ännu yngre. Ca 50% av all dödlighet förorsakas av denna sjukdom.

Det har varit, och är fortfarande, en mycket livlig diskussion om vad som förorsakar åderförkalkning och hjärtinfarkt. Tidigare har man ansett att en mycket viktig orsak var höga kolesterolvärden. Man har nu börjat ifrågasätta detta och diskussionen är livlig och så komplicerad att den är svår för icke specialister att förstå.