Hjärtinfarkt är den största dödsorsaken i Sverige

Hjärt- kärlsjukdomar är den kanske viktigaste sjukdomsgruppen. Den innefattar hjärtinfarkter, som är den största dödsorsaken i Sverige, men också många andra allvarliga sjukdomar.
Sjukdomarna förorsakas av åderförkalkning, som gör att blodkärlen sätts igen. I Sverige börjar människor få åderförkalkning redan i 20-årsåldern och efterhand ökar förkalkningen successivt. Vid 50 börjar hjärtbesvär och andra åderförkalkningsrelaterade sjukdomar uppträda, även om man ser enstaka patienter som är ännu yngre. Ca 50% av all dödlighet förorsakas av denna sjukdom.
Det har pågått, och pågår fortfarande, en mycket livlig diskussion om vad som förorsakar åderförkalkning och hjärtinfarkt. Tidigare har man ansett att en mycket viktig orsak var höga kolesterolvärden. Man har nu börjat ifrågasätta detta och diskussionen är livlig och så komplicerad, att den är svår för icke specialister att förstå.

Hur får man hjärtinfarkt?

En hjärtinfarkt uppstår när det blir stopp i någon av de artärer som för blod till hjärtmuskeln.
När det blir stopp i en sådan artär så dör den del av hjärtmuskeln som försörjs av blod från artären, och man får en hjärtinfarkt. Orsaken till att detta sker är i regel åderförkalkning.
Mycket stora hjärtinfarkter är i princip alltid dödliga. Om hjärtinfarkten är mindre så får man bröstsmärtor och eventuellt också smärtor ut i vänster arm. Smärtorna har en tryckande karaktär och den som får smärtor av denna typ ska omedelbart söka läkare.
Om symptomen är alarmerande kommer du få rådet att ringa efter en ambulans. (Ring sjukvårdsupplysningen!) Vid en misstänkt hjärtinfarkt kommer ambulansen mycket snabbt och du förs in på närmsta sjukhus akutavdelning.
Där tar man EKG som avläser den elektriska ”signal” som hjärtat alltid ger ifrån sig. Man tar också blodprov för att se om hjärtmuskeln är skadad och också hur stor skadan är. Sedan blir du liggande på hjärtintensivavdelningen. Man mäter EKG hela tiden, du får dropp och en mycket noggrann vård.
Så småningom läker hjärtinfarkten och den del av hjärtmuskeln som dött försvinner, men det blir kvar ett ärr i hjärtvävnaden. Om det har varit en stor infarkt så kan hjärtats funktion blivit försämrad. Efter några veckor har tillståndet som regel normaliserats och patienten kan åka hem.
Den som har haft en hjärtinfarkt har en förhöjd risk att få det igen, beroende på att den underliggande sjukdomen åderförkalkning inte har försvunnit. För att förhindra detta måste man se till att förutsättningarna för åderförkalkningen försämras.
Vegatus motverkar hjärtinfarkter och hjärt-kärlsjukdomar genom att se till att framför allt blodsockret ligger så lågt som möjligt, men också genom att kontrollera blodtryck och blodfetter.

Klicka gärna runt bland våra Hälsoundersökningar

Medi
30 Blodtester
 • 1 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi
40 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus
50 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus MAN
52 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus MR
50 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Cancerkontroll
 • MR-screening