Hjärt- och kärlsjukdomar i västvärlden

En av de vanligaste dödsorsakerna i västvärlden idag är sjukdomar som drabbar hjärtat och blodkärlen.
Den bakomliggande orsaken till de flesta av dessa sjukdomar är åderförkalkning som innebär att det fett och kalk lagras på insidan av blodkärlen.
Detta gör att kärlen blir stelare och trängre och blodet har svårt att passera.
Läs mer om åderförkalkning.
Ungefär 30 000 personer beräknas dö årligen i hjärt- och kärlsjukdomar och den vanligaste orsaken är hjärtinfarkt.

Hjärtinfarkt

Hjärtinfarkt beror på att i ett av kranskärlen som för blod till och från hjärtat har det bildats en blodpropp som stoppar flödet av blod helt eller delvis.
Det kan leda till att muskelvävnaden i hjärtat tar skada och att hjärtat inte kan fungera fullt ut.
Läs mer om hjärtinfarkt här.

Symtom vid hjärtinfarkt

Det kan vara svårt att veta om man drabbats av hjärtinfarkt. Ibland är symptomen vaga.
De vanligaste symtomen är:

 • Smärta eller tryck över bröstet som ibland strålar ut i armarna eller upp mot halsen och käkarna eller mot skuldrorna
 • Illamående
 • Andnöd
 • Kallsvettning
 • Ont i ryggen
 • Ångest
 • Hjärtklappning och yrsel

Kvinnors symptom vid hjärtinfarkt kan skilja sig från männens, det är mer vanligt att drabbas av

 • Andnöd
 • Illamående
 • Kräkas
 • Ont i rygg eller käkarna

Vid misstanke om hjärtinfarkt ring efter almulans.

Stroke

Stroke är då en blodpropp bildats i hjärnan eller en blödning har uppstått i hjärnan. Det påverkar syretillförseln till hjärnan och ger snabbt skador på hjärnans nervvävnad. Misstänker man stroke skall vederbörande omedelbart föras till sjukhus.

Symtom vid stroke

Symtomen varierar beroende på vilken del i hjärnan som skadan skett. Symptomen kommer snabbt efter blödning/propp.
De vanligaste symtomen är:

 • Svaghet i armar, ben och/eller ansikte oftast i ena kroppshalvan
 • Synrubbning på ett eller båda ögonen
 • Förvirring
 • Svårighet att tala och/eller förstå
 • Yrsel med försämrad balans och koordination, svårt att gå
 • Kraftig huvudvärk

Prevention

Det finns mycket att göra för att minska risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar och många av våra patienter får råd om livsstilsförändringar som en viktig del i de hälsoundersökningar som vi utför.
Då den bakomliggande orsaken till de flesta hjärt- kärlsjukdomarna är åderförkalkning så är det klokt att rikta in sig på livsstilsfrågor som kost, motion och stressnivå.
Det är inte så glamoröst men ändock ytterst viktigt att se till att sova tillräckligt, äta en bra och varierad kost, röra på sig samt dra ner på rökning och alkohol.

Flera av våra hälsoundersökningar

Medi
30 Blodtester
 • 1 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi
40 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus
50 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus MAN
52 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus MR
50 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Cancerkontroll
 • MR-screening