Demenssjukdomar

Det finns ett stort antal olika demenssjukdomar. Ofta brukar man dela in dem i tre huvudgrupper

Vaskulär demens

Vaskulär demens eller blodkärlsdemens orsakas av att syretillförseln till hjärnan har strypts, till exempel genom blodproppar eller blödningar. Symptomen uppkommer ofta snabbt, till exempel efter en stroke.
Det finns också tillstånd när en patient har många små stopp i små blodkärl i hjärnan. Om det bara är ett sådant stopp märks ingenting. Men om patienten under en tid har det ena lilla stoppet efter det andra så får man en allmän försämring av hjärnfunktionen, som långsamt blir värre och värre.

Primärdegenerativa sjukdomar

Det finns också s.k primärdegenerativa sjukdomar där patientens hjärnceller börjar dö i onormal omfattning. Exempel på sjukdomar inom denna grupp är Alzheimers sjukdom, frontallobsdemens och Lewykroppsdemens.

Sekundär demens

Sekundära sjukdomar eller skador kan också leda till demenssjukdom. Det kan handla om effekter efter långvarig alkoholkonsumtion, att en person under lång tid utsatts för vissa lösningsmedel eller tungmetaller etc.
Människor och i synnerhet äldre kan ofta drabbas av demenslika symptom vid störningar i livet såsom personliga kriser, sömnbrist, vätskebrist, bristande mathållning eller infektioner.
Vad gör Vegatus för att motverka detta? Det finns en koppling mellan åderförkalkning och demens, men det finns också en koppling mellan Alzheimer och högt blodsocker. Detta gör att vi menar att vår metod för att förhindra utvecklingen av diabetes typ 2 också är av värde för att motverka demens i allmänhet.

Vi gör flera olika Hälsoundersökningar

Medi
30 Blodtester
 • 1 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi
40 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus
50 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus MAN
52 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus MR
50 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Cancerkontroll
 • MR-screening