Åderförkalkning är en viktig underliggande orsak till många sjukdomar

Åderförkalkning är kanske den vanligaste orsaken till sjukdomar som drabbar oss när vi blir äldre, åtminstone om vi lever i den industrialiserade delen av världen. Sjukdomen beror på att det lagras in fett och kalk i väggen på blodkärl. Blodkärlet blir allt trängre och släpper igenom mindre och mindre blod. Detta gör i sin tur att den vävnad som skulle få sin försörjning av syre och näring genom blodet, får för lite av detta. Bristen på i första hand syre, gör att vävnaden fungerar allt sämre och till slut kanske dör.
Åderförkalkningen drabbar alla kärl och det kan vara en slump vilka kärl som drabbas värst. Vävnaden som försörjs av just det kärlet kan sluta fungera och dö. Åderförkalkningen ger upphov till många olika symptom, beroende på vilket organ som slagits ut.

Orsaken till åderförkalkning är komplicerad, men man är överens om att en ökning av mängden fett eller socker i blodet gör att risken för åderförkalkning ökar kraftigt. Tidigare betraktade man en ökning av blodets fetthalt, och då framför allt kolesterolet, som mycket betydelsefull. På senare tid har man lagt allt större vikt vid ökningen av blodsockret.
I dag drabbas allt fler människor av diabetes typ 2. Denna sjukdom yttrar sig så att blodsockret ökar. Orsaken till det är dels en ärftlig känslighet, dels den enorma överkonsumtion av socker och stärkelse som vi har i dagens samhälle.

Normalt tas socker upp i blodet från tarmen och transporteras sedan in i cellerna med hjälp av hormonet insulin. När mängden socker ökar, pga allt för hög konsumtion, ökar också mängden insulin. Detta gör att celler, och då framför allt muskelceller, blir allt mer okänsliga för insulin och allt mer insulin produceras. När mängden insulin ökar så går sockret in i fettceller, cellerna i bukspottskörteln och levern. I dessa celler omvandlas sockret till fett och lagras.
Mängden socker i blodet ökar nu allt mer och detta gör bl.a. att mängden åderförkalkning ökar. Patienten får så småningom symptom från allt fler organsystem och resultatet kan bli sjukdomar som hjärtinfarkt och hjärnblödning.

Hur får man åderförkalkning (arterioscleros)

Åderförkalkning beror på att man får inlagringar i väggarna på pulsådrorna. Inlagringarna består av fett och kalk. Man anser att det beror på skador på innerväggen av pulsådrorna och att ett äggviteämne, som bär kolesterol, går in genom skadorna och kommer in i pulsåderns vägg.
Där inne, eller eventuellt ännu tidigare, reagerar kolesterolet med syre och blir oxiderat. Oxiderat kolesterol ger upphov till en inflammation, vilket betyder att vita blodkroppar kommer och börjar äta upp det oxiderade kolesterolet. Det gör att de vita blodkropparna blir fulla av kolesterol och ”geggan” med fett i kärlväggen blir allt större. Med tiden kommer också kalcium (kalk) att lagras in i ”geggan”. Det som nu bildas inne i kärlväggen (”geggan”) är början till en plack-beläggning. ”Geggan” är nu starkt inflammationsretande, och då försöker muskelcellerna i kärlväggen bilda en kapsel kring ”geggan” och en fullständig plack har nu bildats.
När det lyckats lugnar det hela ner sig. Placket kan ta upp en viss volym och göra att det blir trångt i blodkärlet, men som regel kommer det ändå förbi en del blod.

Ibland kan det hända att placket spricker (t.ex. genom ett slag) så att ”geggan” kommer i kontakt med blodet. När det händer börjar blodet koagulera och det bildas en blodklump ovanpå placken inne i pulsådern. Blodklumpen kan lätt bli så stor att blodet inte kan komma fram och då får man en infarkt. Händer detta i hjärtat blir det en hjärtinfarkt.

Åderförkalkning är, tillsammans med cancer, orsaken till de flesta dödsfall i västvärlden och det är därför viktigt att förstå, in i minsta detalj, varför och hur den uppstår. Arbetet med att kartlägga detta pågår och man tror att det finns många viktiga faktorer som påverkar hur plack och blodproppar bildas. Sådana faktorer är kolesterolvärdet, blodsockret, blodtrycket, mängden inflammation i kroppen och mycket annat.
Vegatus kontrollerar de flesta av dessa faktorer och ger råd om livsstil och medicinering, som gör att risken för åderförkalkning kan minskas.

Läs mer om åderförkalkning och vad det gör med din kropp

Våra Hälsoundersökningar

Medi
30 Blodtester
 • 1 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi
40 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus
50 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus MAN
52 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus MR
50 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Cancerkontroll
 • MR-screening