Åderförkalkning

Åderförkalkning är kanske den viktigaste orsaken till sjukdomar som drabbar oss när vi börjar bli äldre åtminstone om vi lever i den industrialiserade delen av världen. Sjukdomen beror på att det lagras in fett och kalk i väggen på blodkärl och att detta gör att blodkärlet blir allt trängre och att det släpper igenom mindre och mindre blod. Detta gör naturligtvis i sin tur att den vävnad som skulle få sin försörjning av syre och näring genom blodet får för lite av detta. Bristen på i första hand syre gör att vävnaden fungerar allt sämre och till slut kanske dör.

Åderförkalkningen drabbar alla kärl och det kan vara något av en slump vilka kärl som drabbas värst så att vävnaden som försörjs av just det kärlet slutar att fungera och dör. Detta gör självklart att åderförkalkningen ger upphov till många olika symptom beroende på vilket organ som slagits ut.
Orsaken till åderförkalkning är komplicerad men man är överens om att en ökning av mängden fett eller socker i blodet gör att risken för åderförkalkning ökar kraftigt.

Tidigare betraktade man en ökning av blodets fetthalten och då framför allt kolesterolet som mycket betydelsefull men på senare tid har man kommit att lägga allt större vikt vid ökningen av blodsockret.
I dag drabbas att fler människor av diabetes typ 2. Denna sjukdom yttrar sig så att blodsockret ökar och orsaken till det är dels en ärftlig känslighet och dels den enorma överkonsumtion av socker och stärkelse som vi har i dagens samhälle.

Normalt tas socker upp i blodet från tarmen och transporteras sedan in i cellerna med hjälp av hormonet insulin. När mängden socker ökar pga allt för hög konsumtion ökar också mängden insulin. Detta gör att celler och då ffa muskelceller blir allt mer okänsliga för insulin och det gör att allt mer insulin produceras. När mängden insulin ökar så går sockret som nu inte kommer in i muskelcellerna i stället in i fettceller och cellerna i bukspottskörteln och levern och i dessa celler omvandlas sockret till fett och lagras.

Mängden socker i blodet ökar nu allt mer och detta gör bl.a. att mängden åderförkalkning ökar och patienten får så småningom symptom från allt fler organsystem och sjukdomar som hjärtinfarkt hjärnblödning och liknande.

Hur får man åderförkalkning (arterioscleros)

Åderförkalkning beror på att man får inlagringar i väggarna på pulsådrorna. Inlagringarna består av fett och kalk och man anser att det beror på att man får skador på innerväggen av pulsådrorna och att ett äggviteämne som bär kolesterol går in genom skadorna och kommer in i pulsåderns vägg.

Där inne eller eventuellt ännu tidigare reagerar kolesterolet med syre och blir oxiderat. Oxiderat kolesterol ger upphov till en inflammation vilket betyder att vita blodkroppar kommer och börjar äta upp det oxiderade kolesterolet och det gör att de vita blodkropparna blir fulla av kolesterol och gör att ”geggan” med fett i kärlväggen blir större. Med tiden kommer också kalcium (kalk) att också lagras in i geggan. Det som nu bildas inne i kärlväggen (”geggan”) är början till en plack. Geggan är nu starkt inflammationsretande och då försöker muskelcellerna i kärlväggen bilda en kapsel kring geggan och en fullständig plack har nu bildats.

När det lyckats lugnar det hela ner sig. Placket kan ta upp en viss volym och göra att det blir trångt i blodkärlet men som regel kommer det trots detta ändå förbi en del blod.

Ibland kan det hända att placket spricker (t.ex. genom ett slag eller draging.) så att geggan kommer i kontakt med blodet. När det händer börjar blodet koagulera och det bildas en blodlever ovanpå placken inne i pulsådern. Blodlevern kan lätt bli så stor att blodet inte kan komma fram och då får man en infarkt. Händer detta i hjärtat blir det en hjärtinfarkt.

Åderförkalkning är orsaken till de flesta dödsfall och det är därför viktigt att förstå precis varför och hur den uppstår in i minsta detalj. Arbetet att kartlägga detta pågår och man tror att det finns många viktiga faktorer som påverkar hur plack och blodproppar bildas. Sådana faktorer är kolesterolvärdet, blodsockret, blodtrycket och mängden inflammation i kroppen och mycket annat.

Vegatus bestämmer de flesta av dessa faktorer och ger sedan råd om livsstil och medicinering så att risken för åderförkalkning kan minskas.