Hälsokontroll hos Vegatus

Hälsokontroller görs för att hitta sjukdomar som primärt inte ger symptom och som blir allvarliga om man inte behandlar dem. Denna typ av sjukdomar kan delas upp i 3 typer nämligen de som förorsakas av:

1. Åderförkalkning
2. Autoimmunitet
3. Cancer

Dessa 3 grupper blir därför ett naturligt sätt att organisera Vegatus verksamhet och förstå hur vi tänkt när vi startade vår verksamhet. 
Vår målsättning är att hitta sjukdomar som blir allvarliga så tidigt som möjligt. Då blir det lättare att göra något åt sjukdomarna.
Genom att göra regelbundna och omfattande hälsokontroller så har vi goda möjligheter att så tidigt som möjligt fånga upp signaler på begynnande sjukdom. Vi rekommenderar att en hälsokontroll sker vart tredje år för de som är under 50 år och sedan årligen. På så sätt får vi individuellt baserade värden som gör att vi kan följa patientens utveckling och tidigt identifiera avvikelser och på så sätt hitta tidiga tecken på sjukdom.

Vi letar inom tre huvudsakliga sjukdomsområden

Läs mer om cancer