Lediga tjänster

2021-03-25

Nu rekryterar vi läkare och sjuksköterskor

Till vår företagshälsa och specialistläkarmottagning söker vi läkarkollegor som vill vara med i ett entreprenörsföretag. Vi förbereder för att ta ny fart och expansion. Just nu söker därför nya medarbetare till våra verksamheter.

Vi söker:

• Företagsläkare

Vi söker dig som är en erfaren och drivande företagsläkare, gärna specialist inom allmänmedicin/internmedicin. Ett extra plus om du utöver din roll som företagsläkare även är intresserad av att tjänstgöra som specialistläkare gentemot våra företagskunder, försäkringsbolag och privatkunder. Du kan arbeta som anställd eller via eget företag enstaka dagar eller på hel/deltid.

• Specialistläkare

Vi söker dig som är specialistläkare, företrädesvis inom medicinska specialiteter för tjänstgöring enstaka dagar eller på hel/deltid. Du kan arbeta som anställd eller via eget företag.

• Specialistläkare till vår Premium-mottagning

Vi söker dig som är erfaren specialistläkare inom allmän och/eller internmedicinsk specialitet med erfarenhet och intresse av proaktiv hälsa. Vi arbetar med avancerade hälsoundersökningar samt erbjuder ett abonnemang gällande tillgång till läkare hos oss.

• Företagssköterska

Vi söker dig som är företagssköterska med intresse av provaktiv hälsa. Vår målgrupp är mindre företag, kontorsföretag, entreprenörsföretag. Vi är en liten företagshälsa som nu skall expandera. Intresset för våra tjänster är stort och du får en aktiv roll även i marknadsföringsarbetet. Fördel om du har utbildningar inom Hälsoprofil, ABC/HLR.

• Medicinsk sekreterare

Vi har nu behov av dig som kan ta ett ansvar för såväl administration, som intern ekonomihantering framför allt inom företagshälsan och backa upp vårt team. I arbetet ingår kundkontakter och planering tillsammans ,med våra samarbetspartners.

Välkommen med din ansökan

Vill du vara med och utveckla ett spännande vårdkoncept där vi dessutom arbetar mycket proaktivt? Här finns många utmaningar och en spännande framtid för dig som läkare.

Mejla din ansökan till Monica.hedberg@quality-care.se

Vår verksamhet

Företagshälsan

Vår företagshälsa riktar sig framför allt till mindre och medelstora tjänsteföretag och entreprenörsföretag. Vi har även en specialinriktning gentemot företag inom kultur, teater, filmproduktion där vi byggt upp specialkompetenser kopplat till annorlunda och föränderlig arbetsmiljö.

Specialistläkarmottagningen

Vår specialistläkarmottagning är en viktig resurs gentemot våra företag och deras anställda. Vi är även leverantörer av specialistsjukvård till flertalet försäkringsbolag såväl svenska som internationella. Vår kundgrupp blir dessutom alltmer internationell.

Premium

Vi riktar oss dels till företagsledare, ledningsgrupper, chefer och vd med ett specifikt hälsokoncept anpassat för dem. Det är ett abonnemang som består av en årlig omfattande och bred hälsoundersökning som tar upp hälsans olika aspekter samt tillgång till hälsoexpertis och läkare inom Quality Care

Avancerade hälsoundersökningar med speciell inriktning på att förebygga och hitta tidiga signaler på hjärt- och kärslsjukdom och cancer. Hälsoundersökningarna är av olika typer och storlek, där hjärt- och kärlundersökningar samt magnetkamera screening ingår.

Grunder och principer

Vi vill göra livet långt, innehållsrikt, fruktbart och friskt.

Ett sätt som vi använder för att uppnå detta mål är att hindra onödiga sjukdomar att utvecklas. Exempel på sådana sjukdomar är diabetes typ 2, cancer och struma. Vi är främst inriktade på sjukdomar som är vanliga, farliga och botbara och som inte ger några symptom förrän efter att tillräckligt lång tid förflutit. För dessa sjukdomar gäller att man måste göra en laboratorie- eller röntgenundersökning för att upptäcka dem. Det går inte att vänta på att man skall bli sjuk och få symptom utan man måste undersöka patienter som är symptomfria och tillsynes friska. Metoden som vi använder är återkommande hälsoundersökningar av symptomfria människor som ger tidiga varningar om farliga sjukdomar håller på att utvecklas. Då kan man ibland göra ändringar i livsstil eller annat som kan göra att sjukdomen inte utvecklas över huvud taget. För andra typer av sjukdomar kan man sätta in en tidig behandling som kan göra att utfallet blir mycket bättre.

 

Läs mer