Vet man varför någon får cancer

I stort så kan man sammanfatta att det är ingen som vet varför man får cancer. Det finns ca 200 olika sorters cancersjukdom och de har alla olika förlopp. Det innebär att det inte finns någon universallösning på frågan ”varför får man cancer”?


Hur uppstår cancer

Cancer börjar då det uppstår en mutation i arvsanlagen då en cell delas. I vanliga fall är detta inget problem utan det löser kroppens immunförsvar. Men ibland så går det snett och mutationen blir till en cell som förökar sig okontrollerat och motstår försök från kroppens immunförsvar att slå ut den. Då har man början till cancer.


Riskfaktorer för cancer

Sett över alla typer av cancer så är det en stor del av fallen som uppstår slumpmässigt. Om man ser på specifika cancertyper så blir det enklare att se samband och det finns en större möjlighet att påverka om man får cancer. Mellan 5-10% av cancerfallen är relaterade till ärftlighet.
Vissa riskfaktorer bör undvikas för att de är kopplade till cancer:

  • Rökning – stor riskfaktor för lungcancer samt cancer i strupen och munnen, urinblåsan, njurarna, magsäcken, livmodern, livmoderhalsen, brösten, bukspottkörteln och tjocktarmen
  • Sol – stor riskfaktor för hudcancer
  • Alkohol – riskfaktor för cancer i munhåla, svalg, struphuvud, matstrupe, bröst, tjock- och ändtarm och lever
  • Övervikt – riskfaktor för flera olika typer av cancer som njurcancer, matstrupscancer och livmoderkroppscancer


Varför ökar cancer i Sverige

Trenden i Sverige är att antalet cancerfall ökar och det beror på att befolkningen blir äldre och därigenom hinner flera utveckla cancer. Sjukvården blir också stadigt bättre på att diagnosticera cancer, vilket påverkar trenden. Samtidigt är det viktigt att tänka på att antalet som lever med botad eller kronisk cancer också ökar.


Hindra cancer

Det finns en del åtgärder som var och en kan genomföra. Ett genomgående hälsosamt liv med normal vikt och en aktiv livsstil moderat med alkohol och solning samt att undvika rökning ger sammanlagt goda förutsättningar för att slippa cancer. Ca 30% av cancerfallen kan undvikas med hjälp av en hälsosam livsstil.
En annan åtgärd som man kan göra är att regelbundet undersöka sig för att hitta tidiga tecken på cancer, så kallad screening. Till exempel har det nationella programmet med mammografi rejält minskat dödligheten i bröstcancer och HPV-programmet som nu pågår kommer rimligen ha samma påverkan på livmodershalscancer.
Läs mer om oss och våra hälsoundersökningar för att hitta cancer tidigt.

Kontakta gärna oss på mail: info@vegatus.se eller via telefon 08/122 000 20