Om thyroidea / sköldkörteln

Den procentuella andelen kvinnor drabbade av sköldkörtelproblematik så stor som 90%. Det är ett stort och svårbehandlat problem i dagens Sverige. Problem med sköldkörteln kan försämra livskvaliteten mycket, men trots detta är det inte ovanligt att tillståndet förblir oupptäckt.

Vilka sköldkörtelprover tar vi?

I hälsoundersökningarna Medi, Maxi, Maxi Plus och Maxi Plus inklusive MR ingår sköldkörtelprover. Vi screenar för sköldkörtelrubbningar genom att ta tre sköldkörtelprover: TSH, T-3 och T-4. Läs mer om hälsokontrollerna Medi, Maxi och Maxi Plus här.

Trött utan att veta varför?

Om man har en brist på jod i dieten kan inte kroppen tillverka thyreoideahormon. En annan orsak till att produktionen av thyroideahormonet inte blir tilllräckligt är att sköldkörteln kan angripas av det egna immunsystemet, en s k autoimmun sjukdom.
Problem med sköldkörteln orsakar inte bara problem med ämnesomsättningen.
Brist på thyroideahormon orsakar bland annat trötthet, frusenhet viktuppgång och en allmän tröghet. Symtomen kan vara mycket svåra att känna igen och kan ibland nästa enbart bestå av trötthet. Underfunktion av sköldkörteln är en vanlig sjukdom hos kvinnor.
Det förekommer också tillstånd där man har för mycket thyroideahormon. Dessa kännetecknas bl.a. av en känsla av värme, nervositet och darrhänthet.

Om Thyroidea (sköldkörtel)

Sköldkörteln är en körtel som sitter under Adamsäpplet i halsen. Körteln utsöndrar thyreoideahormon som reglerar kroppens ämnesomsättning. Thyreoideahormonet innehåller bland annat jod och går från sköldkörteln ut i blodet, för att därifrån påverka alla celler i kroppen.

Våra olika paket