Telomerer i DNA-molekyler

Vad är telomerer?

Kromosomerna består av en mycket lång DNA-molekyl som är själva arvsmassan. När kroppen växer delar sig cellerna. Det är en del av kroppens allmänna funktion, t ex bilda nya blodkroppar och ny hud. När cellen delar sig uppstår två nya celler, båda med samma mängd DNA som modercellen. Cellerna i kroppen kan i princip bara dela sig 50-70 gånger, sedan tar det stopp. Orsaken till detta är att varje delning gör att längden på den allra sista delen av kromosomen minskar för varje delning. Denna del av kromosomen kallas för telomerer och utgör en typ av avslutning eller ”kapsyl” på kromosomen.

Telomerens längd

Vid befruktningen innehåller telomeren ca 15 000 baspar. Vid varje delning blir de lite kortare och vid födelsen är den ca 10 000 baspar lång. När telomeren är ca 5 000 baspar lång kan cellen inte dela sig längre utan dör. Detta gäller för alla celler i kroppen utom könscellerna. De har ett enzym som kallas telomeras som hela tiden syntetiserar nytt DNA, så att telomererna hela tiden förblir lika långa. Detta gör att könscellerna blir “odödliga” vilket naturligtvis är en förutsättning för att de skall fungera (samma sak gäller för cancerceller).

Man kan påverka telomerernas livslängd

Telomererna blir kortare snabbare om man lever ett “osunt” liv. Om man övergår till ett liv där man inte röker, tränar lagom, sover bra, äter nyttigt, mediterar och yogar minskar de i längd mycket långsammare. Vår tanke på Vegatus är att man genom att följa hur längden av telomererna ändras kan vara till stor hjälp om man vill välja ett sundare liv.

Framtiden

Vi ligger ännu tidigt i forskningen om telomerer, som gav Elizabeth Blackburn Nobelpriset År 2009. Det är svårt att veta vad som beror på genetik och vad som beror på livsstil. I framtiden kanske man kan aktivera telomeras i alla celler i kroppen, och på så sätt få en verklig föryngring av kroppen. En del djurförsök tyder på att detta faktiskt skulle kunna vara teoretiskt möjligt.
Djurförsök på möss har visat att det är möjligt att förlänga telomererna och då de facto göra mössen yngre. Möss som blivit gråhåriga fick en mörkare päls samt deras sexliv ökade i intensitet. Det är alltid mycket svårt att överföra resultaten från djurförsök på människor, men de första studierna på människor visar att takten som telomererna minskar också saktar ner om man lever ett sunt liv som inkluderar:

  1. Medelhavskost
  2. Lite stress
  3. Yoga / mindfulness
  4. Måttlig motion – dvs varken för lite eller för mycket
  5. Undvikande av riskfaktorer som t ex rökning och övervikt

Mycket av detta är sådant som man intuitivt förstår leder till ett långt och friskt liv, men genom att mäta telomererna så får patienten en möjlighet att verkligen vetenskapligt kontrollera att man gör bra val i framtiden.

Vegatus telomermätning

Vegatus är den enda läkarmottagningen i Sverige som gör privat telomermätning. Vi samarbetar med ett laboratorium i Spanien.
Se länken nedan för mer information och pris.

Vill du läsa mer?

Telomerer, åldrande och livsstil – forskning med motstridiga fynd, Läkartidningen nr 48, 2010 volym 107

Vi gör flera olika undersökningar