Om prostatacancer och Stockholm3-test

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen. Varje år drabbas 10 000 män i Sverige av prostatacancer och även om det är ovanligt att dö i prostatacancer så påverkas livskvalitén för de som drabbas. Tidig upptäckt är nyckeln till framgångsrik behandling av prostatacancer. Där kan blodprovet Stockholm3 vara till hjälp.

Hitta prostatacancer

Prostatacancer hittas vanligen genom blodprov PSA (prostataspecifik antigen). Att testa sig regelbundet med hjälp av PSA-test är ett enkelt sätt att rejält minska risken för att dö i prostatacancer. Det är ett blodprov som letar efter tumörmarkörer, dvs små delar av en tumör som spritt sig ut i blodet, för prostatacancer. Har man höga värden på PSA så innebär det inte att man har cancer utan att det finns en förhöjd risk för att det finns cancer och man se till att undersöka detta. Vanligen så tar man om provet efter tre månader för att se om det fortfarande är förhöjt och i så fall undersöks patienten och palperas av urolog.
Finner urologen att prostatan är förstorad och det finns misstanke om att det är cancer så tas vanligen en biopsi, dvs ett litet vävnadsprov. Detta brukar gå bra, men ibland så träffar nålen inte direkt den misstänka tumören och i samband med det så kan de uppkomma biverkningar som infektioner, påverkan på potensen och/eller blod i urin och avföring.

Svensk forskning om prostatacancer

En svensk forskargrupp på Karolinska institutet har utvecklat ett nytt test som kallas Stockholm3 som är en utveckling av PSA. Sthlm3 är ett blodprov som även kan avgöra skillnaden mellan behandlingskrävande och ofarlig cancer.
Stockholm3-testet är ett blodprov som kombinerar klinisk information, proteinnivåer och ett genetiskt test med en avancerad algoritm för att hitta prostatacancer i ett tidigt skede.
Stockholm 3 hittar dubbelt så många behandlingskrävande prostatatumörer än PSA och mängden onödiga biopsier minskar signifikant. Vilket både ökar upptäckten av prostatacancer samt minskar mängden så kallade falskt positiva fynd. Det vill säga då testerna visar på misstänkt cancer, men biopsin visar på att det är en godartad tumör som inte behöver behandlas.
Det är så klart bra för patienten som både slipper onödiga risker samt ökar sannolikheten för att en malign tumör hittas. Det är även bra för sjukvården som inte behöver genomföra onödiga undersökningar.
Till skillnad från PSA-test, som är det vanligaste testet för att hitta prostatacancer, så ger Stockholm3 ett tydligt svar och rekommendationer för vidare åtgärder. Svaret kan vara antigen negativt eller positivt.
Vid negativt svar uppvisar den testade mannen låg eller normal risk för prostatacancer och ska följas upp inom sex respektive två år.
Vid positivt svar skickas remiss till en urolog som gör en bedömning om biopsi eller palpation (läkaren känner på prostatan genom att föra in ett finger i anus) och eventuell vidare behandling.

Vem ska ta Stockholm3

Ju äldre man blir desto större är risken för cancer. Män mellan 50-75 år rekommenderas att testa sig för prostatacancer. Har man hereditet för prostatacancer är vår rekommendation att man ska använda Stockholm3, som ger en säkrare bild.
Läs mera på Wikipedia

Läs mer om våra hälsoundersökningar och Maxi plus MAN som inkluderar Sthlm3 eller ring oss på 08-122 000 20 eller info@vegatus.se

Våra paket

Medi
30 Blodtester
 • 1 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi
40 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus
50 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus MAN
52 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus MR
50 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Cancerkontroll
 • MR-screening