Screening

Om Screening

Screening innebär att man undersöker friska patienter utan symptom, för att hitta tidiga tecken på sjukdom. Om diagnosen kan ställas tidigt kan behandlingen påbörjas omgående, och det blir möjligt att bota ett större antal patienter.

Vanlig metod utomlands

Sverige har hittills begränsat cancerscreening till vissa åldersgrupper för tidig upptäckt av bröstcancer och livmoderhalscancer. Utomlands har man i flera år använt metoden på betydligt bredare front. Än finns inte den statistik och de forskningsresultat som traditionsenligt krävs för att övertyga alla och göra en bredare screening tillgänglig i den allmänna vården. I Tyskland, Storbritannien och USA är screening av friska patienter en vanligare metod. Man söker framför allt efter cancer (genom exempelvis PSA – prov och hälsoundersökning) och hjärt-kärlsjukdomar.

Vad screenar Vegatus?

Våra hälsoundersökningar är en systematisk genomgång av kroppens olika organ. Vi har omfattande hälsokontroller med speciell inriktning mot cancer, diabetes 2 och hjärt-kärlsjukdomar.

Ju tidigare man hittar dessa sjukdomar desto bättre behandlingsresultat får man, och desto större möjligheter har man att hindra att sjukdomen bryter ut. Vi anser också att sköldkörtelproblem är så vanligt bland kvinnor att vi inkluderat prover för detta i hälsoundersökningarna Medi, Maxi, Maxi Plus och Maxi Plus inklusive MR. Läs mer här om vad som ingår i våra olika hälsokontroller.

Intresserad av att veta mer?

Läs Jörgen Boëthius text som handlar om screening, om varför man screenar och om vad Vegatus vill. Maila info@vegatus.se och skriv ” Text – varför screening” i ämnesraden, så skickar vi texten.

Studier

P1 Tabár L. et. al. Radiology 2011.
Swedish Two-County Trial: Impact of Mammographic Screening on Breast Cancer Mortality during 3 Decades.
Inslag om studien sändes 27 juni 2011 i “Vetenskap & miljö” P1, Sveriges radio
“Avgörande studie visar att mammografi räddar liv” – lyssna här.

Ladd SC. Whole-body MRI as a screening tool?
Eur J Radiol. 2009 Jun;70(3):452-62

Lauenstein TC, Semelka RC. Emerging techniques: whole-body screening and staging with MRI.
J Magn Reson Imaging. 2006 Sep;24(3):489-98

Ladd SC. Whole-body MRI as a screening tool? Eur J Radiol. 2009 Jun;70(3):452-62
J Magn Reson Imaging. 2006 Sep;24(3):489-98

Vilanova JC, Barceló J. Diffusion-weighted whole-body MR screening.
Eur J Radiol. 2008 Sep;67(3):440-7

Klinik

Eppendorf-kliniken