Om screening

Screening innebär att man undersöker friska patienter utan symptom, för att hitta tidiga tecken på sjukdom.

Varför Screening?

Om diagnosen kan ställas tidigt kan behandlingen påbörjas omgående, och det blir möjligt att bota ett större antal patienter.

Vanlig metod utomlands

Sverige har hittills begränsat cancerscreening till vissa åldersgrupper för tidig upptäckt av bröstcancer och livmoderhalscancer. Utomlands har man i flera år använt metoden på betydligt bredare front. Än finns inte den statistik och de forskningsresultat som traditionsenligt krävs för att övertyga alla och göra en bredare screening tillgänglig i den allmänna vården. I Tyskland, Storbritannien och USA är screening av friska patienter en vanligare metod. Man söker framför allt efter cancer (genom exempelvis PSA – prov och hälsoundersökning) och hjärt-kärlsjukdomar.

Screening i Sverige

I Sverige så screenar man idag för bröstcancer med mammografi samt livmoderhalscancer med cellprover.
Det finns även andra mycket framgångsrika program som de flesta inte förknippar med ordet screening, men som trots det de facto är screeningprogram. Tex de regelbundna undersökningar som genomförs på alla barn för att följa deras utveckling. Ett av de absolut mest framgångsrika, som har haft en enorm påverkan på folkhälsan är nationell tandvård med regelbundna subventionerade tandläkarbesök samt fluorsköljning.
Det har lett till en enorm ökning av befolkningens tand- och mun hälsa med mindre mängd karies, tandlossning med mera. Screeningen har också lett till att det allmänna hälsotillståndet i Sverige har ökat markant eftersom dålig munhälsa är intimt sammankopplat som riskfaktor för en lång rad andra sjukdomar som till exempel diabetes, demens och hjärt-kärlsjukdomar.

Vad screenar Vegatus?

Våra hälsoundersökningar är en systematisk genomgång av kroppens olika organ. Vi har omfattande hälsokontroller med speciell inriktning mot cancer, diabetes 2 och hjärt-kärlsjukdomar.
Våra hälsoundersökningar är speciellt inriktade på de stora folksjukdomarna, de som de flesta dör av. Något som kan undvikas om man kan undvika att drabbas av vid tidig upptäckt av allvarliga sjukdomar.
Ju tidigare man hittar dessa sjukdomar desto bättre behandlingsresultat får man, och desto större möjligheter har man att hindra att sjukdomen bryter ut. Vi anser också att sköldkörtelproblem är så vanligt bland kvinnor att vi inkluderat prover för detta i hälsoundersökningarna Medi, Maxi, Maxi Plus och Maxi Plus inklusive MR. Läs mer här om vad som ingår i våra olika hälsokontroller.

Intresserad av att veta mer?

Läs Jörgen Boëthius text som handlar om screening, vad är screening, om varför man screenar och om vad Vegatus vill.

Studier

P1 Tabár L. et. al. Radiology 2011.
Swedish Two-County Trial: Impact of Mammographic Screening on Breast Cancer Mortality during 3 Decades.
Inslag om studien sändes 27 juni 2011 i ”Vetenskap & miljö” P1, Sveriges radio
”Avgörande studie visar att mammografi räddar liv” – lyssna här.

The Effect of Fecal Occult-Blood Screening on the Incidence of Colorectal Cancer
Jack S. Mandel, Ph.D. N Engl J Med 2000; 343:1603-1607

MRI-Targeted or Standard Biopsy in Prostate Cancer Screening
Martin Eklund, Ph.D. N Engl J Med 2021; 385:908-920

Ladd SC. Whole-body MRI as a screening tool?
Eur J Radiol. 2009 Jun;70(3):452-62

Lauenstein TC, Semelka RC. Emerging techniques: whole-body screening and staging with MRI.
J Magn Reson Imaging. 2006 Sep;24(3):489-98

Ladd SC. Whole-body MRI as a screening tool? Eur J Radiol. 2009 Jun;70(3):452-62
J Magn Reson Imaging. 2006 Sep;24(3):489-98

Vilanova JC, Barceló J. Diffusion-weighted whole-body MR screening.
Eur J Radiol. 2008 Sep;67(3):440-7

Klinik

Eppendorf-kliniken med screening i Hamburg

Våra undersökningar och paket