Om Stockholm3

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen för män. Varje år drabbas 10 000 män i Sverige av prostatacancer och även om det är ovanligt att dö i prostatacancer så påverkas livskvalitén för de som drabbas. Tidig upptäckt är nyckeln till framgångsrik behandling av prostatacancer.

Hitta prostatacancer

Prostatacancer hittas vanligen genom blodprov PSA (prostataspecifik antigen). Men det finns en del problem med PSA, framför allt att testet inte kan avgöra skillnaden mellan behandlingskrävande och ofarlig cancer. Det gör att många män behöver genomgå biopsi av prostatan i onödan, vilket kan ge biverkningar som allvarliga infektioner, påverkan på potensen och/eller blod i urin och avföring.

Svensk forskning om prostatacancer

En svensk forskargrupp på Karolinska institutet har utvecklat ett nytt test som kallas Stockholm3.

Stockholm 3-testet är ett blodprov som kombinerar klinisk information, proteinnivåer och ett genetiskt test med en avancerad algoritm för att hitta prostatacancer i ett tidigt skede.

Stockholm3 hittar 100% fler behandlingskrävande prostatatumörer än PSA och mängden onödiga biopsier minskar signifikant.

Till skillnad från PSA-test, som är det vanligaste testet för att hitta prostatacancer, så ger Stockholm3 ett tydligt svar och rekommendationer för vidare åtgärder. Svaret kan vara antigen negativt eller positivt.

Vid negativt svar uppvisar den testade mannen låg eller normal risk för prostatacancer och ska följas upp inom sex respektive två år.

Vid positivt svar skickas remiss till en urolog som gör en bedömning om biopsi eller palpation (läkaren känner på prostatan genom att föra in ett finger i anus) och eventuell vidare behandling.

Vem ska ta Stockholm3?

Ju äldre man blir desto större är risken för cancer. Män mellan 50 – 75 år rekommenderas att testa sig för prostatacancer. Har man hereditet för prostatacancer är vår rekommendation att man ska använda Stockholm3, som ger en säkrare bild. 

Läs mera

Våra paket

Medi
30 Blodtester
 • 1 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi
40 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus
50 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Ø Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus MAN
52 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Cancerkontroll
 • Ø MR-screening
Maxi plus MR
50 Blodtester
 • 2 Läkarbesök
 • Cancerkontroll
 • MR-screening