Magnetröntgen – magnetresonans

Så fungerar magnetröntgen

Magnetröntgen (MR röntgen) och magnetkameraundersökning är två vanliga benämningar på magnetresonansundersökning. Med magnetresonans (MR) eller magnetic resonance imaging/tomografi (MRI eller MRT) så kan man avbilda de allra flesta delar i kroppen. Tekniken skiljer sig från traditionell röntgen och bygger på elektronisk magnetism.
Patienten ligger på en brits som långsamt förs genom en cirkulär elektronisk magnet. Då magnetfältet varieras (dvs snabbt slås av och på) så fungerar väteatomerna i kroppen i princip som kompassnålar och rätar in sig efter det skapade magnetiska fältet.
Genom att se skillnaden mellan hur snabbt molekylerna i olika typer av vävnader reagerar på förändringen för att sedan återgå till sitt ursprungliga läge så kan man skapa bilder av patientens organ. På detta sätt kan man avbilda vilka organ som helst.

Är magnetröntgen farligt

Tekniken är helt ofarlig och det finns ingen risk med att göra upprepade undersökningar, eller att använda metoden för screening som görs på Vegatus hälsoundersökningar.
Det kan dock uppfattas som obehagligt eftersom patienten måste ligga helt stilla under hela undersökningen och maskinerna tenderar att låta en hel del. För de som lider av klaustrofobi så finns det lugnande medel att tillgå.
Röntgensköterskan kommunicerar med patienten via de hörlurar som patienten får, i dessa kan man också lyssna på radio under undersökningen. Patienten har hela tiden tillgång till en knapp för att kalla på personalen vid behov.

Vilka ska inte göra magnetröntgen?

Om man har pacemaker, insulinpump eller annan elektronisk utrustning inopererad så ska man helst inte göra magnetresonansundersökning eftersom magnetismen kan påverka deras funktion. Likaså påverkas magnetiska clips (kirurgiska häftklamrar som ibland används istället för stygn) eller metallsplitter (som kan ändra läge och därmed orsaka skada i kroppen).
Moderna proteser brukar inte vara något problem, men inför undersökning så ska man alltid informera röntgenpersonalen om eventuella tidigare ingrepp. I samband med de undersökningar som vi gör som en del i hälsoundersökningen Maxi plus med helkropps-MR så fyller patienten i en hälsodeklaration vid sitt första läkarbesök som sedan vi skickar till röntgenmottagningen.

Hur analyseras MR-bilderna

Magnetkameraundersökningen skapar en stor mängd av digitala bilder som analyseras och tolkas av röntgenläkare.
Först görs en genomgång av bildmaterialet av ett AI-program som markerar vilka sekvenser som röntgenläkaren bör titta på extra. Röntgenläkaren går sedan igenom bilderna och analyserar dem och letar efter avvikelser.
Beroende på vilken undersökning som genomförts och vilken frågeställning den remitterande läkaren har uppgivet i sin remiss så skriver röntgenläkaren ett utlåtande om vad som har hittats på magnetröntgen undersökningen, ibland även med rekommendation på ytterligare fördjupande undersökning.
Detta skickas till den remitterande, dvs patientansvariga läkaren, som håller i återkoppling till patient och beslut om hur man går vidare med eventuell behandling.

Våra undersökningar med helkropps-magnetröntgen

På Vegatus erbjuder vi en mycket omfattande hälsoundersökning med bland annat: läkarundersökning, läkarsamtal, blodprover, avföringsprover, urinprov samt helkroppsundersökning med magnetröntgen.
Läs mer här om Maxi plus med helkropps-MR

Eller ring oss på 08-122 000 20 eller info@vegatus.se

Våra paket