Högt blodsocker

I Sverige räknar man med att cirka 500 000 människor har diabetes och 90% av dem har diabetes typ 2. Det finns också fyra gånger så många, dvs 2 miljoner människor som har ett förstadium till diabetes som kallas för prediabetes.

Är det farligt med diabetes och prediabetes?

Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. 80% av alla som får hjärtinfarkt har diabetes eller prediabetes. På liknande sätt har man också en större risk att få stroke om man har diabetes eller prediabetes. Andra sjukdomar som är mycket vanligare bland människor som har diabetes och prediabetes är njursjukdomar, blindhet och känselrubbningar. Ett annat symtom som är vanligt hos folk med diabetes och prediabetes är impotens hos män.

En person som får diabetes typ 2 i 45-årsåldern kan räkna med att hans livstid förkortas med 8-10 år.

Vad beror diabetes typ 2 och prediabetes på?

Grundproblemet är en ärftlig benägenhet som gör att man inte klarar av den typ av livsföring som det moderna livet erbjuder. Grovt räknat kan kanske 50% av alla svenskar ligga i riskzonen. Det som sedan gör att de som är känsliga utvecklar diabetes och prediabetes är en kombination av för litet motion och felaktig diet. Ett viktigt inslag i den felaktiga dieten är ett alltför stort intag av socker och stärkelse.

Hur kan man se om man har diabetes eller prediabetes?

Man bestämmer detta genom att med hjälp av blodprover bestämma blodsocker och långtidsblodsocker samt sockertolerans, dsv hur snabbt blodsockret går upp efter en belastning med extra socker. För att helt säkert diagnosticera diabetes eller prediabetes måste man göra en sockerbelastning. En bestämning av långtidsblodsockret ger dock en mycket god vägledning för hur situationen ser ut.

Kan man göra någonting åt diabetes eller är man helt beroende av sitt arv?

Man kan göra något åt situationen och om man får en förvarning kan man genom att ändra sin livsstil hindra att man utvecklar diabetes och prediabetes. Om man gör detta förlänger man sitt liv med 5-10 år och man lever också de sista 10-20 åren av sitt liv i ett mycket bättre tillstånd och med mycket bättre livskvalitet än annars.

Livsstilen påverkar

Livsstilsförändringar som kan hindra utvecklingen av diabetes typ 2 och prediabetes är tillräcklig motion och en diet med mindre socker, stärkelse och kalorier. Vi tycker att man ska påbörja livsstilsförändringarna redan när långtidsblodsocker har börjat stiga och innan man utvecklat prediabetes. Detta är givetvis inte att vara lätt och tyvärr kommer inte alla att lyckas. De som lyckas får ett längre och bättre liv.

För att veta om man skall ändra sin livsstil måste man regelbundet ta blodsockret och långtidsblodsockret. HbA1c inkluderat i varje hälsokontroll.

Vegatus anser att långtidsblodsocker är ett viktigt hälsoprov, därför finns det med i alla hälsokontroller.

För att veta mer kontakta oss via mail info@vegatus.se eller via telefon 08/122 000 20