Högt blodsocker eller lågt – Vad beror det på?

Högt blodsocker är en viktig del i att diagnosticera diabetes. I Sverige räknar man med att cirka 500 000 människor har diabetes och 90% av dem har diabetes typ 2.
Det finns också fyra gånger så många, dvs 2 miljoner människor som har prediabetes, vilket är ett förstadium till diabetes.

Det är lika vanligt med värde för högt som lågt blodsocker.

Är det farligt med diabetes och prediabetes med högt blodsocker?

JA, det är farligt och medför ökad risk för många följdsjukdomar.

Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. 80% av alla som får hjärtinfarkt har diabetes eller prediabetes.

På liknande sätt löper man en större risk att få stroke om man har diabetes eller prediabetes.

Andra sjukdomar som är mycket vanligare bland människor som har diabetes och prediabetes är njursjukdomar, blindhet och känselrubbningar.
Ett annat symtom som är vanligt hos människor med diabetes och prediabetes är impotens hos män.

En person som får diabetes typ 2 i 45-årsåldern kan räkna med att livstiden förkortas med 8-10 år.

Vad beror diabetes typ 2 och prediabetes på?

Grundproblemet är en ärftlig benägenhet som gör att man inte klarar av den typ av livsföring som det moderna livet erbjuder.

Grovt räknat kan 50% av alla svenskar ligga i riskzonen. Det som sedan gör att de som är känsliga utvecklar diabetes och prediabetes, är en kombination av för litet motion och felaktig diet. Ett viktigt inslag i den felaktiga dieten är ett alltför stort intag av socker och stärkelse.

Hur kan man se om man har högt blodsocker med diabetes eller prediabetes?

Man bestämmer detta genom att med hjälp av blodprover bestämma vilken typ av blodsocker man har och långtidsblodsocker samt sockertolerans, dvs hur snabbt blodsockret går upp efter en belastning med extra socker. För att helt säkert diagnosticera diabetes eller prediabetes måste man göra en sockerbelastning.

En bestämning av långtidsblodsockret (HbA1c) ger dock en mycket god vägledning för hur situationen ser ut.

Kan man göra någonting åt diabetes eller är man helt beroende av sitt arv?

Javisst, kan man göra något åt situationen!

Om man får en förvarning, genom att tex göra hälsoundersökning, så kan man genom att ändra sin livsstil hindra diabetes och prediabetes från att utvecklas.
Om man gör detta förlänger man sitt liv med 5-10 år och man lever de sista 10-20 åren av sitt liv med mycket bättre livskvalitet.

Livsstilen påverkar för dig som har högt som lågt blodsocker

Livsstilsförändringar som kan hindra utvecklingen av diabetes typ 2 och prediabetes är tillräcklig motion och en diet med mindre socker, stärkelse och kalorier.

Vi tycker att man ska påbörja livsstilsförändringarna redan när långtidsblodsocker har börjat stiga, och innan man utvecklat prediabetes. Därför lägger våra läkare stor vikt vid att informera om sockervärdena redan innan de stigit till de nivåer då de innebär en kliniks fara för ditt hälsotillstånd.

Kan man ha högt blodsocker utan diabetes?

Ja det är möjligt, men kraftigt förhöjda värden beror i princip alltid på diabetes.

Blodsockret kan vara högt bland annat beroende på infektion, vissa läkemedel eller annan sjukdom.
Till exempel under graviditet så kan man få så kallad graviditetsdiabetes med högt blodsocker. Det brukar gå tillbaka efter att barnet fötts.

Högt blodsocker vid stress är mer vanligt än man tror

Diabetiker kan få påverkan på blodsockernivåerna av stress, men för en frisk person så att höjer visserligen stress blodsockret, men inte i sådan utsträckning att det bör påverka huruvida man utvecklar diabetes eller inte.

Högt blodtryck symptom

De flesta märker inte att de har högt blodtryck inledningsvis. Då trycket stiger så känner man trötthet, huvudvärk, illamående och andnöd.

Lågt blodsocker

För en frisk person är lågt blodsocker inte farligt utan insulinnivån regleras och blodsockret blir normalt inom kort.
Lågt blodsocker symptom beror vanligen på att personen inte ätit tillräckligt, stress eller stor fysisk ansträngning.
Det kan även beror på biverkningar av läkemedel eller högt alkoholintag.

Normalt blodsocker – vad är högt och lågt?

Blodprov för blodsockret tas fastande. Resultatet bör ligga inom 4,0 – 6,0 mmol/L.
Om man ätit innan provtagningen och således inte är fastande är det normalt med blodsockervärde upp till 8,7 mmol/l.

För att veta om man behöver ändra sin livsstil måste man regelbundet ta blodsockret och långtidsblodsockret.
Detta blodprov (HbA1c) är inkluderat i alla våra hälsokontroller.
Vegatus anser att långtidsblodsocker är ett viktigt hälsoprov, därför finns det med i alla hälsokontroller.
För att veta mer kontakta oss via mail info@vegatus.se eller via telefon 08/122 000 20 om du tror dig ha högt blodsocker.

Våra undersökningar för dig som misstänker högt blodsocker